Rozhledna U Lidušky u Bílovic nad Svitavou

 

Obsah obrázku exteriér, obloha, věž, budova

Popis byl vytvořen automatickyTyp/materiál: kovová rozhledna s dřevěnými prvky (podlahy, zábradlí, střecha)

Lokalita: zalesněné návrší Plaz, lokalita Na Vyhlídce, též Krásná Vyhlídka, cca 10km severovýchodně od centra Brna

GPS: 49.2393000N, 16.6757025E

Nadmořská výška: 336m

Okres: Brno-venkov

Období výstavby: červen až říjen 2021

Oficiální zpřístupnění: 26. října 2021

Celková výška: 29,6m

Výška vyhlídkové plošiny: 26,6m

Počet schodů: 131

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: Z Těsnohlídkova náměstí v Bílovicích nad Svitavou vede k rozhledně zelená TZT, ta návštěvníky dovede po cca 1km k Liduščinu památníku a odtud vede až k rozhledně neznačená lesní cesta (cca 1,2km). Celková délka trasy je cca 2,2km s převýšením necelých 120m. Parkovat lze na této trase za mostem u místní sokolovny (49.2462633N, 16.6773042E, později je dále zákaz vjezdu), dále nutno pěšky v délce 2km a již uvedeným převýšením.

Výhled: Bílovice nad Svitavou, okolní zalesněné kopce (místními zvané Moravské Švýcarsko), Alexandrova rozhledna, Brno, vysílač Hády

Historie: O vybudování rozhledny v okolí Bílovic nad Svitavou uvažovali místní obyvatelé již před více než sto lety. Pro účely výhledu bylo tehdy upraveno místo příznačně pojmenované „Na Vyhlídce“ (také „Krásná vyhlídka“) nacházející se na zalesněném návrší nad bílovickým nádražím. Obliba místa přilákala k častým návštěvám i tehdejší známé osobnosti žijící v Bílovicích nad Svitavou, zavítali sem např. Rudolf Těsnohlídek, S. K. Neumann či bratři Čapkové se sestrou Helenou.

Myšlenka obnovit daleké výhledy byla oživena začátkem 21. století. U iniciativy výstavby rozhledny stál zejména zastupitel a pozdější předseda místní komise pro regionální rozvoj Josef Zavadil a Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny (organizační součást Mendelovy univerzity v Brně a účelové zařízen její Lesnické a dřevařské fakulty), který za tímto účelem nechal v letech 2010 a 2011 vypracovat u brněnského ateliéru EA – architekti, s.r.o. architektonický návrh 30m vysoké dřevěné rozhledny. Plán výstavby rozhledny převzal do svých rozvojových plánů také Dobrovolný svazek obcí Časnýř (zal. 1998) zaměřující se na rozvoj volnočasových aktivit na území obcí Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Kanice, Ochoz u Brna a Řicmanice. Pro stavbu rozhledny byla původně zvažována také lokalita na Polance severozápadně nad obcí, nicméně upřednostněna byla zmiňovaná lokalita „Na Vyhlídce“. Dlouhá léta však zůstalo pouze u plánů z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Záměr stavby rozhledny u Bílovic nad Svitavou byl intenzivněji oživen v roce 2018, kdy si obec nechala u ing. Martina Nováka připravit projektovou dokumentaci na 29m vysokou sedmipatrovou kovovou věž se zastřešenou vyhlídkovou plošinou. Potřebné pozemky pro stavbu rozhledny dlouhodobě zapůjčil Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny, resp. Mendelova univerzita v Brně. V lednu 2020 podala obec Bílovice nad Svitavou prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Časnýř, na který projekt stavby rozhledny převedla, žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Tato dotace byla přiznána v létě 2020 ve výši cca 3 mil. Kč. Další část potřebných prostředků pokryl rozpočet obce a výnos z veřejné sbírky, v rámci které si zájemci mohli na dobu 50 let pronajmout některý ze schodů rozhledny. Výstavbu rozhledny provedla od června do října 2021 společnost Teplotechna Ostrava, a.s. za částku 5,7 mil. Kč. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo v úterý 26. října 2021.

Rozhledna nese jméno „U Lidušky“. Připomíná příběh malého děvčátka Lidušky, které matka v nouzi zanechala 22. prosince 1919 v lese u Bílovic nad Svitavou. Sedmnáctiměsíční promrzlou dívenku nalezla při své procházce trojice kamarádů - spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek, soudní znalec Josef Tesař a budoucí kreslíř František Koudelka. Muži se jí okamžitě ujali, odnesli ji do nedaleké myslivny, aby se ohřála, a poté na bílovickou policejní stanici. Matka později před soudem vypověděla, že v tíživé životní situaci bez prostředků, zaměstnání i bydlení odložila dítě (nemanželské s ruským zajatcem) v lesním porostu a čekala, až z dálky uslyší nějaké hlasy. Doufala, že kolemjdoucí holčičku brzy objeví a postarají se o ni. Liduška tak byla zachráněna a později předána do péče náhradních rodičů. Tento příběh na Rudolfa Těsnohlídka tak mocně zapůsobil, že se rozhodl dětem s podobným osudem pomoci. Po vzoru Dánska se zasadil o to, aby byl v předvánočním čase postaven na brněnském náměstí Svobody strom, pod nímž se vybíraly peníze pro opuštěné a chudé děti. Tato tradice se postupně rozšířila do celé republiky. Událost dodnes připomíná Liduščin památník, který se nachází na trase zelené TZT asi 500m od bílovické rozhledny.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, loďka, budova

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, hora

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, hora

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: M.Kosek (květen 2022)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, loďka, budova

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, hora

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, hora

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: M.Čada (prosinec 2021)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, loďka, budova

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, hora

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, hora

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (prosinec 2021)

 

Obsah obrázku exteriér, obloha, věž, budova

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku exteriér, obloha, tráva, hora

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, hora, příroda

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku exteriér, tráva, hora, příroda

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: P.Derka (říjen 2021)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, loďka, budova

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, hora

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, příroda

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: P.Urbanec (říjen 2021)

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, silnice

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku exteriér, strom, obloha, věž

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku kolo, koš, kov, drát

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, příroda, bujný

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: D.Sedlák (říjen 2021)

 

Obsah obrázku text, podepsat

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: pozvánka na slavnostní otevření

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, strom, budova

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, dok, věž

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku plot, exteriér, země, židle

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: M.Hnízdo (zač. října 2021)

 

Obsah obrázku plot, strom, tráva, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: L.Konečná (červen 2021)

 

Obsah obrázku text, počítač

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: původní architektonický návrh, EA – architekti, s.r.o. (2010 – 2011)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

www.mapy.cz

Diskuze k rozhledně: