Rozhledna Blahutovice u Jeseníku nad Odrou

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, mraky, den

Popis byl vytvořen automatickyTyp/materiál: kovová rozhledna

Lokalita: návrší Blahutovický vrch (331m) při silnici z Blahutovic do Jeseníku nad Odrou, cca 10km západně od Nového Jičína

GPS: 49.5899733N, 17.8779108E

Nadmořská výška: 328m

Okres: Nový Jičín

Období výstavby: srpen 2020 – červen 2021

Oficiální zpřístupnění: začátek července 2021, slavnostní otevření proběhlo 26. srpna 2021

Celková výška: 27,5m

Výška vyhlídkové plošiny: 15m

Počet schodů: 1+84

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: rozhledna je snadno dostupná, neboť se nachází při silnici z Blahutovic do Jeseníku nad Odrou, parkování je možné u rozhledny

Výhled: oblast Moravské brány (od Hranic až po Ostravu), Beskydy, Jeseníky, Hostýnské vrchy, města Hranice, Odry ad.

Historie: Počáteční snahy vybudovat u osady Blahutovice (obec Jeseník nad Odrou) turistickou rozhlednu spadají do roku 2015, kdy tento záměr schválilo v březnu tr. zastupitelstvo obce. V létě 2015 byla následně na webových stránkách obce zveřejněna anketa, v rámci které vybírali hlasující budoucí podobu rozhledny ze dvou variant. V září 2015 schválili zastupitelé obce výběr návrhu od Ing. Arch. Tomáše Kudělky, a to v podobě vyhlídkové stavby kombinující kov, dřevo a beton. Zároveň však představitelé obce výstavbu rozhledny podmínili získáním dotačních prostředků v minimálním podílu 50%. Z toho důvodu obec vstoupila jako partner do projektu Euroregionu Silesia s názvem „Silesianka - Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“. V letech 2018 až 2021 bylo díky tomuto projektu na obou stranách česko-polské hranice vystavěno několik nových rozhleden a vyhlídkových míst. Na české straně se jednalo o rozhledny u obcí Sosnová (rok 2018), Odry, Slatina a Stěbořice (rok 2019), Budišov nad Budišovkou a právě Blahutovice (2021). Realizací posledních dvou rozhleden (společně s opravou tzv. Rytířské bašty u polské obce Wodzisław Śląski) došlo k završení celého projektu. Tato závěrečná část projektu byla schválena Monitorovacím výborem programu INTERREG V-A Česká republika–Polsko v březnu 2019 s celkovou výší dotace cca 851 tis. EUR.

                Samotné zahájení výstavby rozhledny v Blahutovicích však nebylo zcela jednoduché, neboť dodavatele se podařilo vysoutěžit až na druhý pokus a samotné stavební práce v počátku komplikovaly dešťové srážky. Stavba rozhledny byla podle projektové dokumentace firmy Kudělka s.r.o. (Ing. arch. Tomáš Kudělka a Michal Sikora) z Kunína zahájena v srpnu 2020. Statické posouzení provedla pražská společnost Archcon atelier, s. r. o. a Staplan s.r.o. z Hlučína. Realizací stavby byla na základě výsledku veřejné soutěže pověřena zlínská firma Suntel Czech s.r.o. za částku cca 8,5 mil. Kč bez DPH. Subdodávku kovové konstrukce zajistila ostravská společnost Koras Trade, spol. s r.o. Výše dotačních prostředků činila 85% z uznatelných nákladů, dalších 5% činil příspěvek z Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko, Ministerstvo pro místní rozvoj.

                Podle projektové dokumentace je stavba rozhledny charakterizována jako: „…konstrukce v kombinaci pilastrů z dřevěných lepených panelů a ocelové příhradové pozinkované konstrukce středového nosníku, kolem kterého se vine kruhové vřetenové schodiště, zakončené vyhlídkovou plošinou ve výšce 15m nad úrovní okolního terénu. Osm pilastrů jednoduchých trojúhelníkových tvarů uspořádaných do kruhu odpovídá tektonice namáhání rozhledny a vytváří tak její charakteristický kuželový tvar. Součástí návrhu rozhledny je také místnost zázemí na úrovni terénu provedená jako železobetonová monolitická konstrukce s obkladem tvořící podnož půdorysného tvaru kříže pro kotvení horní konstrukce rozhledny. Návrh stavby zahrnuje také zpevněné plochy kolem rozhledny, vybudování posezení pro turisty a cyklisty a jemné terénní úpravy okolí stavby…“.

                Rozhledna Blahutovice je volně přístupná od začátku července 2021. Slavnostně byla otevřena ve čtvrtek 26. srpna 2021.           

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, bujný

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, věž

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: P.Urbanec (listopad 2021)

 

Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, bujný

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, věž

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, kov, věž

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, vysoký

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, vysoký

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, vysoký

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, vysoký

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, vysoký

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, vysoký

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (září 2021)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, věž, budova

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: pozvánka na slavnostní otevření (srpen 2021)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, věž, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, příroda

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: H.Machová (červenec 2021)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, mraky, den

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, mraky, věž

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, věž

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: J.Fábera (červenec 2021)

 

Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, bujný

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, věž

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, kov, věž

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, vysoký

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (červen 2021)

 

Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha, pole

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, tráva, exteriér, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, tráva, špína

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku exteriér, země

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, země, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, země

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (duben 2021)

 

Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, cement

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku exteriér, beton, cement, kámen

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (leden 2021)

 

Obsah obrázku tráva, exteriér, obloha, pobřeží

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: V.Vozka (prosinec 2020)

 

Obsah obrázku tráva, plot, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku text, tráva, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (listopad 2020)

 

Obsah obrázku text, obloha

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: web OÚ Jeseník nad Odrou

(anketa k výběru budoucí podoby rozhledny)

 

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: