Musílkova pozorovatelna u Bohdanečského rybníka

 

Typ/materiál: dřevěná ornitologická pozorovatelna (dub, modřín, střecha z rákosu)

Lokalita: NPR Bohdanečský rybník, Polákův poloostrov, severozápadní okraj města Lázně Bohdaneč, cca 10km severozápadně od Pardubic

GPS: 50.0922847N, 15.6689225E

Nadmořská výška: 220m

Okres: Pardubice

Období výstavby: jaro 2016

Oficiální zpřístupnění: 23. května 2016

Celková výška: cca 9m

Výška vyhlídkové plošiny: cca 4,5m

Počet schodů: 18

Přístup: Z centrálního Masarykova nám.v Lázních Bohdaneč vede ve směru k pozorovatelně zelená TZT, po cca 1,3km je nutné za přemostěním Opatovického kanálu odbočit vpravo na trasu NS "Bohdanečský rybník a rybník Matka" a pokračovat ještě cca 1km po této stezce až k pozorovatelně. Celá trasa je téměř bez převýšení. Nejblíže je možné parkovat na jižním okraji Bohdanečského rybníka (50.0870883N, 15.6638600E), a to zhruba 700m od pozorovatelny.

Otevírací doba: volně přístupná

Výhled: výhradně Bohdanečský rybník a přilehlé okolí

Historie: Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybníka (vyhlášena v roce 2005 na území cca 248 hektarů) se nachází na Pardubicku na severozápadním okraji města Lázně Bohdaneč. Společně s rybníkem Matka jsou pozůstatkem středověké rybniční soustavy z 16. století napájené uměle zbudovaným Opatovickým kanálem a představují významnou ornitologickou lokalitu s výskytem řady vzácných druhů (např. bahňáci, bukač velký, bukáček malý, husa velká, slavík modráček, čírky, kachny, racci, chřástal kropenatý, labuť velká, jeřáb popelavý) s komplexem vodních, mokřadních a lesních ekosystémů.

                Ačkoli byla lokalita v roce 1951 prohlášena za zvláště chráněné území, probíhal zde až do 70. let minulého století chov vodní drůbeže Státním rybářstvím Litomyšl a intenzivní chov ryb. Původně obhospodařované slatinné louky zarůstaly náletovými křovinami. Revitalizace zde probíhá od 90. let minulého století (obnoveno kosení rákosí a luk, likvidace náletových křovin, vytvoření tůní a ostrůvků, odbahnění Bohdanečského rybníka). O lokalitu v současnosti pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která zde každoročně v den výlovu rybníka (28.10.) pořádá ve spolupráci s Českou společností ornitologickou akci pro veřejnost "Loučení s ptáky", při níž je možné s odborným výkladem pozorovat z věžičky tisíce ptáků zastavujících se zde na podzimním tahu na jih.

                Jedna z částí zdejší naučné stezky vede na Polákův poloostrov Bohdanečského rybníka, kde do roku 2015 stávala jednoduchá dřevěná ornitologická pozorovatelna připomínající myslivecký posed. Kvůli svému špatnému stavu však musela být v létě 2015 odstraněna a na jaře 2016 nahrazena novou, 8m vysokou dřevěnou pozorovatelnou. Jedná se o stavbu z dubového a modřínového dřeva s rákosovou střechou, jejíž vybudování zajistila z prostředků MŽP - určených na rozvoj návštěvnické infrastruktury v chráněných územích - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Podle projektu Ing. arch. Jiřího Kubáta byla pozorovatelna za cca 370 tis. Kč vystavěna firmou Kavyl, spol. s r.o. z Mohelna. Později získala označení "Musílkova pozorovatelna" podle významného českého ornitologa 20. století Josefa Musílka (1885-1941).

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

   

Foto: P.Urbanec (léto 2018)

 

     

     

Foto: J.Šlapák (červen 2016)

 

      

Foto: J.Šlapák (leden 2016)

 

Mapa polohy:

 

  

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: