Bolt Tower v Ostravě

 

Typ/materiál: železná

Lokalita: Ostrava - oblast Dolních Vítkovic (vysoká pec č. 1, VP1)

GPS: 49.8194311N, 18.2765897E

Nadmořská výška: 215m

Okres: Ostrava

Období výstavby: nástavba realizována v období únor 2014 až duben 2015

Oficiální zpřístupnění: 1. května 2015

Celková výška: 77,7m

Výška vyhlídkové plošiny: 71m

Počet schodů:

Otevírací doba: 10:00-18:00 hod.; začátky prohlídek v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod.

Přístup: vysoká pec č. 1 s vyhlídkovou nástavbou se nachází při silnici č. 56 (spojuje Frýdek-Místek a Ostravu) – ulice Místecká v místě, kde křižuje ulici Ruskou. U věže se nachází informační centrum s parkovištěm.

Výhled: na Vítkovice, samotnou Ostravu, ale i vzdálené okolí – Beskydy (terasa je vybavena dalekohledy)

Historie: Industriální rozhledna – tak by se dala nazvat současná dominanta Ostravy – vysoká pec č. 1. (VP1) nazvaná Bolt Tower v místní části Dolních Vítkovic.

                Vysoká pec č. 1 byla uvedena do provozu v roce 1911 (nahradila svoji předchůdkyni z roku 1871), v roce 1988 pak byla provedena její poslední generální oprava. V té době patřila k nejmodernějším svého druhu v Evropě a při maximálním výkonu byla schopna vyrobit až 300 000 t speciálního a slévárenského železa. V září 1998 zde byl provoz zastaven. Po novodobé rekonstrukci, kterou navrhnul architekt Josef Pleskot a provedla v letech 2011 a 2012 firma Subterra, slouží jako naučný exponát. Jako národní kulturní památka se návštěvníkům poprvé otevřela 20. března 2012.

                S nápadem přidat této vysoké peci ještě nástavbu přišel opět architekt Pleskot (mimo jiné autor přestavby plynojemu Gong, nového Světa techniky a dalších oceňovaných místních staveb), který se nechal inspirovat Nekonečným sloupem od sochaře a fotografa rumunského původu Constantina Brancusiho (1876-1957) a projektem nezrealizované 400m vysoké Věže třetí internacionály od Vladimira Tatlina, kterou ruský avantgardní architekt vymyslel v roce 1920. Projekční práce na nevšedním díle trvaly od roku 2011 do roku 2013 a podíleli se na nich i architekti z AP ATELIER Petr Sýkora, Andrej Škripeň, Jiří Trčka, Zdeněk Rudolf a Milan Šraml.

                Moderní prosklená nástavba (devátenáctihranný mnohoúhelník) s adrenalinovou lávkou vinoucí se po obvodu věže nabízí v úrovni 55 metrů prezentační prostor (součást naučné stezky po peci), v 62 metrech kavárnu, v 66 metrech klub a ve výšce 71 metrů střešní vyhlídkovou terasu. Zatímco původní výška pece, ve které se dříve tavilo železo, byla 63,6 metru, nově se vrchol věže tyčí ve výšce 77,7 metrů.

                Celkové náklady na zvýšení vysoké pece dosáhly cca 56 mil. Kč, z toho 85 procent pokryla dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím ROP NUTS II Moravskoslezsko (Výzva č. 2.2 – 20 Doprovodná infrastruktura k projektům IOP v NKP Dolní oblasti Vítkovic a Důl Hlubina), zbytek pak uhradilo Zájmové sdružení právnických osob "Dolní oblast VÍTKOVICE" založené zejména za účelem zachování, rozvoje a propagace kultury, vědy a výzkumu na území Moravskoslezského kraje a financování, přípravy a realizace projektů na proměnu území brownfieldu Dolní oblasti Vítkovice. Samotnou stavbu provedla firma INGSTEEL, spol. s.r.o.

                Vyhlídková nástavba vysoké pece č. 1 byla pro návštěvníky otevřena na začátku května 2015. Její jméno – Bolt Tower - bylo odvozeno od anglického slova bolt (šroub) podle tvaru šroubovice ve vrchní části. Kmotrem věže se stal tehdy nejrychlejší běžec světa Usain Bolt, který ji 24. května 2015 (před ostravským závodem Zlatá tretra) navštívil.     

                V říjnu 2015 získala nástavba jeden z pěti titulů ve 23. ročníku soutěže Stavba roku 2015 vyhlášené Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství ABF (pětice titulů byla vyhlášena bez určení pořadí, výběr byl proveden ze 72 přihlášených staveb).     

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

        

Foto: V.Vozka (listopad 2021)

 

          

Foto: M.Kosek (2017)

 

          

Foto: J.Šlapák (srpen 2015)

 

      

Foto: A.Průšová (březen 2014)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

        

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: