Rozhledna Halaška na Kopřivné u Budišova nad Budišovkou

 

Obsah obrázku text, obloha, strom, exteriér

Popis byl vytvořen automatickyTyp/materiál: kovová rozhledna

Lokalita: kopec Kopřivná, cca 3km severozápadně od Budišova nad Budišovkou, cca 30km jihozápadně od Opavy

GPS: 49.8115397N, 17.6088411E

Nadmořská výška: 641m

Okres: Opava

Období výstavby: duben 2020 až červen 2021 (konstrukce dokončena v prosinci 2020)

Oficiální zpřístupnění: Rozhledna je volně přístupná od června 2021, slavnostně otevřena dne 30. září 2021.

Celková výška: 29,2m

Výška vyhlídkové plošiny: 23,8m

Počet schodů: 153

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: Z Budišova nad Budišovkou vede k vrcholu Kopřivná červená TZT (cca 3km, převýšení 120m). Jde o asfaltovou, později lesní cestu. Na tuto trasu je vjezd motorových vozidel zakázán. Parkovat lze v obci u sportovní haly, v ulici Dukelská za místním hřbitovem (49.7971675N, 17.6275086E). Pod vrchol rozhledny vede také cyklotrasa č. 6146 a evropská dálková trasa E3.

Výhled: Vítkovská vrchovina, Nízký Jeseník, Hrubý Jeseník (např. Praděd), Beskydy (např. Lysá hora a Radhošť), Velký Roudný, výcvikový prostor Libavá, město Budišov nad Budišovkou, obce Klokočov, Guntramovice ad.

Historie: Prvotní záměr vybudovat na kopci Kopřivná u Budišova nad Budišovkou turistickou rozhlednu spadají do roku 2016, kdy zástupci Euroregionu Silesia zahájili ve spolupráci s obcemi a dalšími místními subjekty přípravu souhrnné koncepce vytvoření rozhleden a vyhlídkových míst na česko-polském pomezí. Díky finanční podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj (program Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020) byly v rámci projektu „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“ na české straně postupně vystavěny a otevřeny rozhledny u obcí Sosnová (rok 2018), Odry, Slatina a Stěbořice (rok 2019). Završení projektu následně zahrnulo opravu tzv. Rytířské bašty u polské obce Wodzisław Śląski a výstavbu dvou nových rozhleden na české straně: u Jeseníku nad Odrou (místní část Blahutovice) a právě na Kopřivné u Budišova nad Budišovkou. Tato závěrečná část projektu byla schválena Monitorovacím výborem programu v březnu 2019 s celkovou výší dotace cca 851 tis. EUR.

                Pro stavbu rozhledny vybíralo město Budišov nad Budišovkou na jaře 2016 ze dvou lokalit: na Kopřivné a na nejvyšším kopci za Černou loukou. Volba nakonec padla na první variantu s vyšší nadmořskou výškou a díky skutečnosti, že potřebný pozemek na Kopřivné (oproti druhé variantě) patřil městu. Ve stejném období byl zároveň představitelům města představen návrh kovové rozhledny od arch. Lumíra Moučky z Moravské Třebové, který posléze připravil také projektovou dokumentaci ve spolupráci s Filipem Koryčanským (projektant), Ing. Jiřím Žižkou (statika, stavebně konstrukční řešení, Agral Plast, s.r.o.) a Ing. Jiřím Smolařem (výpočet hlubinného založení). Následně předložená žádost na stavbu této rozhledny nebyla úspěšná, resp. byla na jaře 2018 zamítnuta. Teprve až na druhý pokus se na jaře 2019 dočkalo město dotace ve výši 385 tis. EUR. Začátkem roku 2020 došlo ke schválení dodavatele stavby (vítěze výběrového řízení) – firmy Femont Opava s.r.o. Vysoutěžená cena dosáhla výše 11,1 mil. Kč, z toho částka dotace činila cca 9 mil. Kč, zbylá část představovala podíl města. Předání staveniště proběhlo v dubnu 2020, posléze došlo k vybudování základů rozhledny. V polovině září 2020 se pak začala vztyčovat masivní kovová konstrukce rozhledny. Ta byla stavebně dokončena na sklonku roku 2020. V jarních měsících následujícího roku pak proběhlo položení břidlicové dlažby a díky další dotaci ve výši 640 tis. Kč z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia a prostředkům města (160 tis. Kč) došlo v průběhu roku 2020 k dobudování zázemí rozhledny a mobiliáře (např. lavičky, stojany na kola, mapa hvězdné oblohy, sluneční hodiny, informační tabule, panoramatické panely, směrovníky k rozhledně).

                Stavba rozhledny má čtvercový půdorys a skládá se ze čtyř hlavních ocelových profilů (listů) a plechů s ocelovým schodištěm s roštovými stupni. Konstrukce čítá sedm pater a je zakončená průhlednou střechou z plexiskla umožňující mimo jiné za noci pozorovat hvězdy.

                Na základě návrhu arch. Močky byla rozhledna pojmenována Halaška, a to na počest budišovského rodáka, významného astronoma, pedagoga, matematika a přírodovědce Františka Ignáce Kassiána Halašky (1780-1847). Původní pracovní označení „rozhledna Kopřivná“ tak bylo zavrhnuto i díky konkurenčnímu názvu nedalekého lyžařského areálu Kopřivná.

                Rozhledna je volně přístupná od začátku června 2021, její slavnostní otevření proběhlo 30. září 2021.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, loďka

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (leden 2022)

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: P.Urbanec (prosinec 2021)

 

Obsah obrázku text, obloha, strom, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku text, obloha, exteriér, strom

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, okno, exteriér, střecha

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku okno, budova, hora, s výhledem

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, hora

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky 

 Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: M.Čada (listopad 2021)

 

Obsah obrázku text, obloha, strom, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku text, obloha, exteriér, strom

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, okno, exteriér, střecha

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku okno, budova, hora, s výhledem

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, hora

Popis byl vytvořen automaticky 

 Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (30. září 2021, slavnostní otevření)

 

Foto: pozvánka na slavnostní otevření (30. září 2021)

 

Obsah obrázku text, obloha, strom, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku text, obloha, exteriér, strom

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, okno, exteriér, střecha

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku okno, budova, hora, s výhledem

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, hora

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky 

 Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: D.Voříšková (červen 2021)

 

Obsah obrázku text, obloha, strom, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku text, obloha, exteriér, strom

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, okno, exteriér, střecha

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku okno, budova, hora, s výhledem

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, obloha, exteriér, hora

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku tráva, hora, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: Gep (červen 2021)

 

Obsah obrázku exteriér, obloha, budova, věž

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, strom, exteriér, věž

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (duben 2021)

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, obloha, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku obloha, exteriér, loďka

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (listopad 2020)

 

Foto: Euroregion Silesianka (jaro 2020)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: