Vodárenská věž v Českých Budějovicích

 

Typ/materiál: zděná vodárenská věž

Lokalita: tzv. Střelecký ostrov (nedaleko fotbalového stadionu), Mánesova ulice, cca 1km jihozápadně od centra Českých Budějovic

GPS: 48.9678978N, 14.4690375E

Nadmořská výška: 387m

Okres: České Budějovice

Období výstavby: 1721-1724

Oficiální zpřístupnění: 2015

Celková výška: 44,3m

Výška vyhlídkové plošiny: 35m

Počet schodů: 106

Otevírací doba: otevřena zpravidla během letní sezóny ve víkendovém režimu v rámci komentovaných prohlídek, blíže viz https://www.vodarenskavezcb.cz, kde lze provést rezervaci prohlídky (s ohledem na omezené kapacity jednotlivých prohlídek)

Přístup:

Výhled:

Historie: Jedna ze známých dominant krajského města České Budějovice je bezesporu vodárenská věž v části tzv. Střeleckého ostrova. O jejím vybudování rozhodnuli městští zastupitelé v roce 1720 v reakci na tehdy již kapacitně nevyhovující dřevěný vodovod přivádějící užitkovou vodu z okolních rybníků. Výstavba vodárny a věžového vodojemu podle plánů schwarzenberského stavitele Pavla Kolečného z Třeboně trvala tři roky, dokončena byla v roce 1724 o celkových nákladech téměř 12 tisíc zlatých. Do vodojemu ve věži byla odebírána užitková voda z Vltavy, odkud pak byla samospádem rozváděna do okolních kamenných kašen, zejména pak do známé Samsonovy kašny (využitelný objem 200 m3, postavena v letech 1721 až 1727) na centrálním náměstí Přemysla Otakara II.

                V roce 1882 byla původně barokní věž upravena v novogotickém stylu a zvýšena na 44 metrů. Její průčelí ozdobil městský znak od zdejšího malíře Richarda Kritinuse. Do výše 34 metrů byl instalován měděný válcový vodojem o objemu 250 m3 a o 7 metrů níže záložní nýtovaná nádrž (38 m3). Voda byla čerpána čerpadly, která poháněla dvě Poceletova kola na vodní pohon nebo rezervní parní stroj. Zhoršující kvalita vltavské vody vedla v roce 1931 k napojení na jímací zařízení z řeky Malše.

                Dokončení vodárenské nádrže Římov (1978) a úpravny vody Plav (1981) předznamenaly ukončení provozu tehdy kapacitně nedostatečné vodárenské věže v roce 1983 (tehdy si odtud užitkovou vodu braly již jen průmyslové podniky). V roce 1990 pak prošla věž celkovou rekonstrukcí. Do roku 1997 byla v majetku města, poté přešla do správy společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s. Od roku 1999 byla do původního zásobníku instalována plastová nádrž o objemu 35 m3 sloužící pro recirkulační okruh vody autorizované zkušebny vodoměrů (tomuto účelu slouží dodnes). V letech 2012 až 2016 byla provedena celková úprava areálu, z toho v letech 2015 a 2016 proběhla rekonstrukce věže. Ta je od září 2015 běžně, zpravidla během letní sezóny ve víkendovém režimu, přístupná návštěvníkům (do té doby pouze výjimečně, např. během Dnů evropského dědictví nebo Dne památek). V interiéru věže je k vidění výstava fotografií vodárenských objektů a videoprojekce s nástinem vývoje zásobování města vodou v 19. a 20. století, nejvyšší část věže umožňuje vyhlídku na město a okolí. V přilehlém areálu si návštěvník může projít tematickou naučnou stezku nebo obdivovat vodní fontány.

V současnosti je věž s přilehlým areálem ve vlastnictví vodárenské společnosti ČEVAK, a.s.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

      

Foto: A.Průšová (červenec 2022)

 

    

Foto: J.Šlapák (květen 2020)

 

 

Foto: A.Průšová (červenec 2019)

 

      

Foto: V.Vozka (březen 2019)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

  

www.mapy.cz

 

Diskuze: