Rozhledna na Čerchově u Domažlic

 

cerchov20Typ/materiál: kamenná rozhledna

Lokalita: vrch Čerchov, cca 20km jihozápadně od Domažlic

GPS: 49.3832756N, 12.7840986E

Nadmořská výška: 1 042m

Okres:  Domažlice

Období výstavby: květen 1904 – podzim 2004

Oficiální zpřístupnění: 16. července 1905 (novodobě 16. července 2000)

Celková výška: 19,2m

Výška vyhlídkové plošiny: 16,4m

Počet schodů: 129

Otevírací doba: V, VI, IX, X so-ne 10-17h, VII, VIII denně 10-17h. Ve zbytku roku je nutná domluva se správcem rozhledny.

Přístup:  Nejsnazší je přístup od Capartic - autem po silnici II/189 přes Klenčí do Capartic, zde zaparkovat na odstavném parkovišti (49.4126769N, 12.7892111E) a pokračovat pěšky 4,5 km po červené a později modré TZT (s převýšením cca 350m). Od června do září vyjíždí podle pravidelného jízdního řádu na Čerchov 5x denně autobus. Nástupními místy jsou Domažlice, Furth i. W., Klenčí pod Čerchovem, Waldmünchen a Capartice.

Výhled: Babylon, Domažlice, Plzeň, Přimda, západní část Šumavy, Velký Javor, Krušné hory, Český les, Slavkovský les, Doupovské hory, Brdy, za dobré viditelnosti i Alpy

Historie: Historie vyhlídkových staveb na Čerchově (1041 m), nejvyššího místa Českého lesa, sahá až do 19. století, kdy sem na jeho konci směřovaly zájmy členů domažlického odboru Klubu českých turistů. Rovněž německý turistický spolek usiloval o stavbu věže na Čerchově, nicméně majitel zdejšího panství hradě Stadion upřednostnil české turisty a dokonce jim za účelem stavby vyhlídkové věže daroval dřevo. Plán rozhledny zhotovil tesař Jakub Zelenka, který se ujal i samotné realizace. Dne 15. července 1894 pak mohli první turisté vystoupat na dřevěnou třípatrovou rozhlednu o výšce 17 metrů.

                O tři roky později získal vrchol další stavbu, když zde byla otevřena turistická chata nazvaná Pasovského chýše. Jméno získala po tehdejším předsedovi KČT Vratislavu Pasovském, který těžko přístupný Čerchov navštívil v roce 1893 a výrazně se zasazoval o výstavbu rozhledny.

                Nová věž, ač byla v roce 1898 zesílena a i později prodělala mnoho oprav (dokonce byla ukotvena silnými dráty), dlouho nevydržela a následkem drsného horského klimatu musela být v roce 1904 stržena. Již od roku 1900 však existoval plán na zděnou rozhlednu. Podle projektu architekta Pasovského byla vystavěna 25 m vysoká kamenná věž s dřevěným zaskleným ochozem a nazvána Kurzova na počest jednoho ze zakladatelů KČT. Dne 23. května 1904 byl položen základní kámen nové rozhledny a ještě téhož roku byla dokončena. Její slavnostní otevření proběhlo  16. července 1905. Velkou zásluhu na její výstavbě věže nesli jednatel odboru Klubu českých turistů Max Duffek a pokladník Miroslav Sekera. Ti uspořádali desetikorunovou soukromou půjčku mezi příznivci stavby (do šesti let dostali věřitelé z výnosů rozhledny a Pasovského chýše své peníze zpět).  Celkové náklady nakonec vyšplhaly na 23 tisíc korun. U příležitosti slavnostního otevření a předání rozhledny veřejnosti byla na rozhledně odhalena pamětní deska Dr. Vilému Kurzovi. V roce 1938 přibyla na věž druhá pamětní deska upomínající Josefa Pavlištu, člena finanční stráže zastřeleného na Čerchově německou armádou v září 1938.

                V roce 1927 se na kopci objevila další turistická chata, protože Pasovského chýše již nestačila kapacitou. V roce 1936 rozhledna doznala nákladné přestavby podle návrhu Karla Schöpfera za finanční podpory města Domažlice a ústředí KČT. O dva roky později byl areál na Čerchově zabrán armádou německou, v poválečných letech pak československou. V roce 1950 zde ministerstvo vnitra zřídilo výcvikové středisko SNB. Jelikož se Čerchov nachází v pohraničním pásmu, byl přístup na jeho vrchol zakázán. Rozhledna získala v 70. letech nevzhlednou nástavbu, obě chaty byly zbourány a nedaleko vyrostla betonová radarová věž a armádní budovy.

            Po roce 1989 sice došlo ke zpřístupnění Čerchova, ale rozhledna byla kromě několika výjimek celoročně uzavřena. Až v roce 1999 byla předána zpět Klubu českých turistů, který okamžitě začal s její celkovou opravou. O rok později byla rekonstrukce s pomocí sponzorů i drobných dárců ukončena a věž předána 1. července 2000 veřejnosti. Slavnostní otevření proběhlo za hojné účasti návštěvníků dne 16. července téhož roku. Díky novému hraničnímu přechodu pro pěší, který byl otevřen nedaleko vrcholku Čerchova v roce 1998, mohou rozhlednu navštívit i turisté z Německa. Od roku 2004 funguje nedaleko rozhledny malé občerstvení. O rok později byly z vrcholu Čerchova odstraněny některé armádní budovy, které již byly v havarijním stavu.

                V roce 2011 byla rozhledna za podpory z Programu rozvoje venkova za více než půl milionu korun plzeňskou firmou Pegisan s.r.o. opravena (statické zajištění, přespárování a impregnace zdiva). Další opravy probíhaly i v roce následujícím, došlo k rekonstrukci fasády na jižní a východní straně věže, pomocí horolezecké techniky byla natřena podlážka vyhlídkového ochozu, oplechována západní strana turistického přístřešku a okenice vyhlídkového ochozu a byla zasklena a opravena veranda. Tyto opravy byly provedeny díky dotaci z Krajského úřadu Plzeňského krajeve výši 150 tis. Kč, částku 49 tis. Kč poskytnulo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, další prostředky byly získány od Výboru KČT Plzeňského kraje a z veřejné sbírky. Další opravy proběhly v roce 2013, kdy se podařilo získat dotaci z 5. výzvy Místního akční skupiny Český les. V roce 2016 pak bylo dokončeno zastřešení verandy, došlo k instalaci osvětlení, novému ukotvení hromosvodu a v interiéru bylo zdivo zbaveno mechů a řas. O dva roky později byl v blízkosti postaven osmiboký dřevěný altán pro cca 15 turistů. Další opravy proběhly v létě 2019, kdy se zrekonstruovala zejména vnější část zdiva (na tuto akci získal KČT částku 50 tis. Kč od obce Česká Kubice a další prostředky z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019) a vyzlacena pamětní deska Dr. Viléma Kurze na jižní straně věže (částkou 10 tis. Kč přispělo ústředí KČT v Praze). V následujícím roce proběhla výměna některých oken rozhledny, opravila se elektroinstalace, kamenná dlažba verandy, vichřicí poškozená střecha altánu a oplechování chaty. Na ochoz se umístila výhledová panoramata, vyměnili se stovky poškozených šindelů. V létě 2021 pak proběhla z podnětu města Domažlice demolice zchátralých vojenských objektů, které patřily do majetku města. Náklady na tuto akci ve výši okolo 30 mil. Kč pokryly většinou dotace. V plánu je zbudování restaurace a muzea železné opony... Velkému zájmu turistů se Čerchov od roku 2011 těší i díky zavedení sezónní autobusové linky až na vrchol.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

Foto: M.Langerová (srpen 2022)

 

          

Foto: J.Šlapák (srpen 2013)

 

cerchov1  cerchov3  cerchov7  cerchov4  cerchov5  cerchov6  cerchov2  

Foto: J.Králová (srpen 2008)

 

cerchov-old  

Foto: historické podoby rozhledny

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

cerchov-mapa1  cerchov-mapa2

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: