Rozhledna na Šibeničním vrchu u Horšovského Týna

 

Typ/materiál: dřevěná

Lokalita: Šibeniční vrch (459m) cca 1km jihovýchodně od Horšovského Týna, cca 10km severně od Domažlic

GPS: 49.5212208N, 12.9604742E

Nadmořská výška: 455m

Okres: Domažlice

Období výstavby: říjen 2009-duben 2010

Oficiální zpřístupnění: 29. dubna 2010

Celková výška: 21,5m

Výška vyhlídkové plošiny: 13m

Počet schodů: 65

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: K rozhledně vede z centra Horšovského Týnu trasa cyklostezky č. 2141 (později se k ní připojí cyklotrasa č. 3) a naučná stezka. Délka trasy je celkem 2km, a to nejdříve v podobě asfaltové komunikace, která se na konci ulice Výhledy (zde lze před zákazem vjezdu asi 800m od rozhledny zaparkovat, 49.5264883N, 12.9548878E) mění v uježděnou polní cestu. Automobilisté se blíže k rozhledně mohou dostat z opačné strany silnicí z osady Lazce (odbočka značená šipkou cyklostezky nebo ukazatelem "skládka Lazce"). Po ujetí zhruba 1,5km lze zaparkovat před vjezdem do areálu skládky (49.5195767N, 12.9615572E), asi 150m od rozhledny.

Výhled: Rozhledna poskytuje dokonalý výhled na Horšovský Týn a jeho nejbližší okolí, dále Koráb - Rýzmberk - Nový Herštejn, Čerchov a celé pásmo Haltravy, Zvon s vojenským objektem, Ebene, Přimda.

Historie: Rozhlednu na Šibeničním vrchu (název odvozen od místa, kde se vykonávalo hrdelní právo, dříve znám též jako Galgenberg, 459m) nechalo v roce 2010 postavit "Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně". Sdružení bylo založeno v roce 2004 s cílem oživit bývalé poutní a výletní místo, kde stávala do poloviny 60.let minulého století poutní kaple Panny Marie Lurdské a kterou při svých cvičení zdemolovala armáda. Prvním úspěšným krokem při cestě za stavbou rozhledny bylo odkoupení pozemků na Šibeničním vrchu od římskokatolické farnosti v Horšovském Týně v roce 2007. Finanční zdroje na výstavbu rozhledny získalo sdružení v roce 2009 prostřednictvím MAS Český les, o.s. ze Státního zemědělského intervenčního fondu (strategický plán LEADER). Další prostředky byly získány prodejem schodů, sbírkovou činností, od sponzorů a od MěÚ Horšovský Týn. Investiční níklady celé akce dosáhly cca 1,5 mil. Kč. Výstavba věže probíhala od října 2009 do dubna 2010, jejím generálním dodavatelem byla firma Vlček-stavby, s.r.o. z Horšovského Týna. Součástí projektu se stala i pěší trasa k rozhledně se šesti zastaveními. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 29. dubna 2010, během kterého zazněla z úst předsedy sdružení pro výstavbu rozhledny Luďka Thomayera slova díků dlouhé řadě sponzorů a lidí, kteří se o výstavbu věže zasloužili. Plzeňský biskup František Radkovský udělil nové stavbě požehnání, předseda Klubu českých turistů Jan Stráský zase popřál rozhledně co nejméně vandalů a slíbil šířit její věhlas mezi ostatními turisty.

                Rozhlednu představuje dřevěná hranolová věž o půdorysu čtyři a půlkrát metru, vysoká 21 a půl metru. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 metrů a návštěvník se na ni dostane po 65 schodech. Vrchol rozhledny tvoří koruna s latinským křížem připomínající bývalou kapli. Autorem projektové dokumentace byla projektová kancelář AIP Plzeň, spol. s r.o., projektanti Ing. arch. Jan Vlček a Ing. arch. Karel Salát.

                Jelikož výstavbou rozhledny došlo k naplnění účelu vzniku "Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně", rozhodla v roce 2015 jeho valná hromada o zrušení a likvidaci spolku. Na základě darovací smlouvy následně došlo v roce 2019 k bezúplatnému převedení rozhledny a okolních pozemků do vlastnictví města Horšovský Týn.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

                

Foto: vlastní archiv (březen 2022)

 

Foto: K.Škrabal (2021)

 

            

Foto: M.Špád (2010)

 

              

Foto: Luděk Thomayer, předseda Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně (2009)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

 

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: