Klatovská hůrka u Klatov

 

Typ/materiál: zděná vyhlídková stavba

Lokalita: kopec Klatovská hůrka 2 km Z od centra Klatov

GPS: 49.3948406N, 13.2720939E

Nadmořská výška: 498m

Okres: Klatovy

Období výstavby:

Oficiální zpřístupnění:

Celková výška: 15m

Výška vyhlídkové plošiny:

Počet schodů: 78

Otevírací doba: viz www.klatovy.cz/klatovy/...

Přístup: Z centra Klatov po silnici č. 22 ve směru na Kdyni (ulice Domažlická). Na konci města (hned za cedulí) odbočit vpravo na vedlejší silničku (ulice Klostermannova) a pokračovat do mírného kopce. Asi po 150m pod lesem lze před zákazem vjezdu zaparkovat (49.3934831N, 13.2709597E) a pěšky pokračovat neznačenou pěšinou lesem do kopce (cca 300m s převýšením 60m) nebo stále po pohodlnější asfaltce podél vodárny až k rozhledně (cca 900m).

Výhled:

Historie: Původně stával na Klatovské hůrce (dříve též Žaludové hůrce) gotický kostel sv. Anny přestavěný v 18. století v barokním stylu. Po zrušení kostela Josefem II. se stavba pomalu začala měnit v ruiny. Oživit místo se podařilo až v závěru 19. století. Nejdříve byla v roce 1886 vyhlášena veřejná sbírka na zřízení „vyhlídkového cimbuří“. K výstavbě vyhlídkové věže s dřevěnou nástavbou došlo o rok později, v roce 1920 zde byl založen městský park. Rozhlednu u zříceniny kostela spravoval až do konce 20. let 20. století klatovský KČT, kdy musela být pro špatný stav stržena. Současně byla opět zveřejněna výzva o pomoc při získání financí na stavbu moderní restaurace s rozhlednou dle projektu pražského architekta Černého. Hospodářská krize 30. let však tento plán zrealizovat nakonec neumožnila. Rozhledna byla nakonec obnovena mnohem skromněji a původní presbytář sloužil jako divadelní scéna.

         Až v poválečné době došlo k rekonstrukci objektu, kdy byla do obvodových zdí bývalé kaple vestavěna výletní restaurace a nad presbytář prosklená vyhlídková nástavba sloužící jako rozhledna. Od března 1963 však byla vyhlídka pro veřejnost trvale uzavřena, neboť zde byly umístěny antény Československé televize. V roce 1991 byl objekt včetně přilehlého lesoparku převeden do majetku města Klatovy, který jej pronajímal. Restaurace fungovala pod názvem Hrádek do roku 2001, poté byla uzavřena. Opuštěný objekt začal postupně chátrat. Za této situace vznikla v roce 2002 na základě zadání města Klatovy studie o třech variantách budoucího využití Klatovské hůrky. Zároveň došlo v následujícím roce díky téměř milionové dotaci Ministerstva kultury a prostředkům města alespoň k opravě obvodové zdi bývalé kaple.

                V lednu 2006 získal objekt (vyjma střešní části s anténami radiokomunikací) do nájmu od města Klatovy Klub přátel Klatovska, z.s. se záměrem zpřístupnit místo široké veřejnosti. O rok později zde jeho členové otevřeli alespoň občerstvení.

                V červnu 2010 zastupitelé Klatov schválili rekonstrukci Klatovské hůrky jako hlavní prioritu do připravovaného programu ROP NUTS II - Jihozápad. Součástí rekonstrukce mělo být i navýšení rozhledny s cílem zlepšit okolní vegetací velmi omezený výhled. Ačkoli tento záměr nevyšel, povedlo se rozlednu na Klatovské hůrce alespoň jednorázově otevřít 22. srpna a 19. září 2015 díky drobnějším úpravám, které provedli technici Správy nemovitostí Klatovy. Od června 2016 je vyhlídka již pravidelně přístupná.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

          

Foto: A.Průšová (červenec 2016)

 

Foto: J.Šlapák (2011)

 

Foto: Klatovský Zpravodaj 8/2015

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: