Rozhledna na Klínovci v Krušných horách

 

Typ/materiál: zděná rozhledna (součást bývalého horského hotelu)

Lokalita: vrch Klínovec, cca 4km východně od Božího Daru, cca 35km severně od Karlových Varů

GPS: 50.3957889N, 12.9682161E

Nadmořská výška: 1244m

Okres: Karlovy Vary

Období výstavby: červenec 1883 až léto 1884

Oficiální zpřístupnění: 3. srpna 1884 (po novodobé rekonstrukci 28. října 2013)

Celková výška: 17m

Výška vyhlídkové plošiny: 14m

Počet schodů: 75

Přístup: Z Božího Daru vede na Klínovec červená TZT (4km s převýšením 230m). Automobilisté využijí značenou odbočku k rozhledně ze silnice Boží Dar - Vejprty, cca 2km za Božím Darem. Parkovat lze v blízkosti rozhledny.

Otevírací doba: viz www.bozidar.cz/cs/zajimavosti/...

Výhled: daleký kruhový výhled – Lužické hory, Děčínský Sněžník, České Středohoří, Doupovské hory, Šumava ad.

Historie: Historie rozhlížení z 1244 metrů vysokého krušnohorského Klínovce je dlouhá a bohatá. Rozhledna, kterou dnes na nejvyšším bodě Krušných hor nalezneme, je již čtvrtou svého druhu na tomto místě. Nejdříve zde od roku 1817 stávala jednoduchá dřevěná pyramida, kterou v roce 1838 nahradila otevřená vyhlídková besídka, často navštěvovaná lázeňskými hosty z Karlových Varů. O její výstavbu se postarali jáchymovští měšťané, poštmistr Florián Makasy a hostinský Petr Weigl. V roce 1868 tento gloriet shořel. Když byl 30. května 1880 ustaven v Jáchymově Krušnohorský spolek (Erzgebirgsverein), dal si ihned na počátku své existence za cíl vystavět na Klínovci novou vyhlídkovou věž. Jeho členové zde během jediného týdne vztyčili jednoduchou dřevěnou konstrukci. Nicméně když se spolku podařilo získat dostatečné prostředky, mohla zde vyrůst současná rozhledna. Její realizace se chopil stavitel Josef Peter z Kadaně. Slavnostní otevření se konalo 3. srpna 1884. V roce 1893 zde vyrostl malý hostinec, později nahrazený současným komplexem budov.

                Významným pro Klínovec byl rok 1908, kdy se v prostorách objektu konala Jubilejní výstava řemeslných a průmyslových výrobků Rudohoří. Při té příležitosti vznikla nová rozlehlá hala s kazetovým stropem (v každé kazetě byl znak města, vystavujícího výrobky). Z výstavní haly se stala restaurace a centrum nového objektu, otevřeného v roce 1927. Dva roky nato část vyhořela, po opravě a přístavbě získal areál zhruba dnešní podobu.

            Na začátku 2. sv. války byl hotel zabrán pro vojenské účely, následně byl po válce zkonfiskován a v letech 1951-1960 opět sloužil armádě, tentokrát pro rekreační využití. Po opětovném zpřístupnění jáchymovské oblasti pro veřejnost zde obnovil hotelový provoz až do roku 1990 podnik Restaurace a jídelny Karlovy Vary. Od šedesátých let 20. století zde však neproběhla žádná významnější rekonstrukce ani údržba. Nejnutnější opravy probíhaly svépomocí. Vyhlídková věž a hotel byly v 50. letech zastíněny vedle stojícím 56 metrů vysokým televizním vysílačem.

            Rozhledna i celý areál na Klínovci přešly po roce 1989 jako historický majetek pod město Jáchymov, které jej následně zprivatizovalo. Novým majitelem se stala společnost Interconex, a. s. Litoměřice, která jej i přes původní slib rekonstrukce za 25 mil. Kč dále prodala Českému národnímu investičnímu fondu v Litoměřicích. Dalším v řadě vlastníků se stala firma Moon, a. s. z Prahy. Ta zbavila hotel bankovních zástav a snažila se jej pronajímat, ale bez většího úspěchu. Po celou dobu však nebyl ani hotel ani rozhledna udržovány ani opravovány a dále chátraly. Záchranu nepřinesly ani zájmy německých investorů na generální opravu. Kolem roku 2002 se navíc objevily návrhy vybudovat z hotelu na Klínovci, jehož provoz byl ukončen v roce 2003, utečenecký tábor. Další ranou byly následky vichřice v zimě 2002-2003, která způsobila velké škody na střešním plášti. Tehdejší vlastník (Moon, a. s.) sice podal v červnu 2003 žádost na Městský úřad v Ostrově ve věci rekonstrukce střechy, následně však informoval, že nemá zájem nadále objekt vlastnit.

                Za bezútěšné situace se věci začaly hýbat k lepšímu v roce 2003, kdy byly objekty na Klínovci nabídnuty k odprodeji. Tehdejší vlastník s touto nabídkou oslovil nejdříve město Jáchymov, které odmítlo, a následně i obec Boží Dar. Jeho zastupitelstvo v srpnu 2003 rozhodlo, že komplex nemovitostí na Klínovci koupí za 14 mil. Kč servisní společnost Služby Boží Dar, s.r.o., jejímž je město jediným vlastníkem, a to s cílem celý areál revitalizovat. Bylo zřejmé, že tato snaha se neobejde bez nemalých finančních prostředků. Pro tento účel byl založen Nadační fond Klínovec (patronem nadace se stal český reprezentant v běhu na lyžích Lukáš Bauer) a v srpnu 2004 vyhlášena veřejná sbírka. Zároveň bylo rozhodnuto, že prvním rekonstruovaným objektem bude vyhlídková věž. Následně bylo na podzim 2003 během prvních udržovacích prací (provizorní opravy střech kvůli zabránění dalšímu zatékání vody do objektu a demolice některých přilehlých staveb, např. bufetu) zjištěno, že stav rozhledny je daleko horší než se předpokládalo. Věž byla od léta 2004 uzavřena, přičemž bylo rozhodnuto, že metr tlusté zdivo věže bude rozebráno kámen po kameni, očíslováno a pak pečlivě poskládáno zpět dohromady. Spodní partie byly v tak špatném stavu, že původní materiál už by nebylo možné opětovně použít. Plánované znovuzpřístupnění věže - během roku 2005 - tak muselo být odloženo, neboť zpočátku předpokládané náklady na opravu věže ve výši cca 1,3 mil. Kč musely být navýšeny až k 8 mil. Kč. Částka na generální opravu vedle stojícího hotelového komplexu byla odhadnuta až na 250 mil. Kč. Takto nadměrný požadavek vedl obec Boží Dar k pozdější úvaze demolice hotelu a následného vybudování nového objektu. Tento postup však jednoznačně odmítli představitelé Národního památkového ústavu.

                Zahájení celkových oprav věže několik let odsouval nedostatek finančních prostředků. Přesto byla v letech 2003-2009 do základní údržby a dalších souvisejících prací investována částka přes 6,5 mil. Kč. V roce 2009 odkoupil Boží Dar od společnosti „Služby Boží Dar“ budovu rozhledny s cílem uspět se žádostí o dotaci EU v rámci podpory přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v letech 2007 až 2013. Tento záměr byl v únoru 2010 posvěcen přidělením dotace v celkové výši 1,6 mil. euro. V první fázi projektu byla provedena stavba věže, rekonstrukce přístupové komunikace k rozhledně a výstavba splaškové tlakové kanalizace a řadu pro pitnou vodu za cca 17 milionů korun (z toho 10,8 mil. Kč na samotnou rozhlednu). Výstavba repliky původní rozhledny, která byla zcela demontována, byla zahájena v červenci 2012 firmou Chládek a Tintěra z Litoměřic podle projektové dokumentace firmy Jurica, a.s. Velkým zásahem do rekonstrukce byla skutečnost, že rozhledna vykazovala již od samého počátku vychýlení cca 60 cm. Toto vychýlení způsobilo špatné založení věže na nekompaktním podloží. Rozhledna byla rozebírána kámen po kameni, každý snesený kámen dostal své číslo. Musely být vybudovány nové základy věže a samotná stavba rozhledny byla skládána kámen po kameni. Poškozené, nepoužitelné kamenné prvky byly nahrazeny novými.

                Opravená rozhledna byla opětovně návštěvníkům Klínovce otevřena 28. října 2013. V přízemních místnostech věže lze shlédnout stálou expozici o historii rozhledny včetně záběrů z webových kamer umístěných na ochozu věže, což oceňují zejména ti návštěvníci, kteří nemohou vystoupat po schodech na vyhlídkový ochoz.

                Další osud zchátralého hotelového komplexu zůstává nejistý. Zastupitelstvo Božího Daru nejdříve v roce 2016 rozhodlo celý objekt prodat za minimálně 20 mil. Kč. Od tohoto záměru ale nakonec o rok později ustoupilo kvůli zjištění, že většina zájemců hodlala hotel koupit s tím, že jej celý předělají na apartmány a ty pak rozprodají nebo jej i pod hrozbou pokuty zbourají a postaví na místě zcela jiný objekt. Z toho důvodu bylo vedení radnice pověřeno přípravou alternativních návrhů na hledání strategického partnera, resp. dlouhodobého nájemce, který by hotel s respektem k jeho památkové ochraně opravil a provozoval.

               

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

    

Foto: V.Vozka (prosinec 2019)

 

            

Foto: A.Průšová (květen 2018)

 

    

Foto: P.Zhorný (říjen 2013)

 

Foto: pozvánka na znovuotevření rozhledny (říjen 2013)

 

                

 

      

Foto: J.Šlapák (listopad 2011)

 

            

 

              

Foto: Jan Polanský (2008)

 

    

Foto: T.Hlušek (2006)

 

Foto: vlastní archiv (květen 2006)

 

Foto: historická podoba rozhledny

 

Mapa polohy:

 

 

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: