Pozorovatelna Petra Čolase u Kozmic

 

Typ/materiál: dřevěná ornitologická pozorovatelna (se zabudovaným čapím hnízdem)

Lokalita: Kozmické ptačí louky, cca 2km jihozápadně od obce Kozmice, cca 1km severozápadně od osady Jilešovice (obec Háj ve Slezsku), cca 15km východně od Opavy

GPS: 49.9033222N, 18.1360383E 

Nadmořská výška: 220m

Okres: Opava

Období výstavby: léto 2015

Oficiální zpřístupnění: 20. srpna 2015

Celková výška: cca 7,5m

Výška vyhlídkové plošiny:

Počet schodů: 15 (8+7)

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: Pozorovatelna se nachází mezi obcemi Jilešovice a Kozmice, a to zhruba 600m od silnice spojující tyto obce. Parkovat lze u této silnice (před zákazem vjezdu na polní cestu, 49.9002053N, 18.1421169E) asi 100m od mostu přes řeku Opavu, poblíž Jilešovic. Polní cestou je to k pozorovatelně asi 600m, bez převýšení.

Výhled: pouze lokální na oblast Kozmických ptačích luk a obec Kozmice

Historie: Zhruba 7m vysoká dřevěná ornitologická pozorovatelna vyrostla v létě 2015 v lokalitě Kozmické ptačí louky u Kozmic (okres Opava).

                Lokalita Kozmických ptačích luk představuje nivní louky v povodí řeky Opavy. V 60. až 80. letech minulého století zde probíhaly meliorační úpravy, narovnávání toků včetně zavážení a odvodňování mokřadů. Část luk byla přeorána na zemědělskou půdu nebo osázeny smrky a borovicemi. Navzdory těmto zásahům si louky částečně zachovaly vysokou biologickou hodnotu. V letech 2013–2014 zde byly za podpory Operačního programu životní prostředí vybudovány tůně a provedena revitalizace mokřadu. Od roku 2006 lokalitu vlastní a pečuje o ní potravinářská firma Semix Pluso, s.r.o. z Otic nedaleko Opavy.

                Z celé druhové škály ptáků zde lze zpozorovat např. husu velkou, čírku modrou, různé druhy volavek, kachen a labutí, kolpíka bílého, ibise hnědého, chřástala vodního, čápa bílého, morčáka velkého, hohola severního, poláka velkého, lysku černou, kvakoše nočního, dudka chocholatého, ledňáčka říčního, strnada rákosního a mnohé další.

                Slavnostní otevření ornitologické pozorovatelny proběhlo ve čtvrtek 20. srpna 2015, a to za účasti např. ředitele Semix Pluso, spol. s r.o. a ochránce přírody Kamila Lisala, předsedy Českého svazu ochránců přírody Libora Ambrozka či biologa Adriána Czernika. Náklady na zhotovení pozorovatelny, přístupové cesty a informačních tabulí dosáhly částky 650 tis. Kč. Hlavním dárcem se stal generální partner Českého svazu ochránců přírody prostřednictvím programu „Blíž přírodě“ - NET4GAS, který poskytl finanční dar ve výši 420 tisíc Kč. Zbývajících 230 tis. Kč uvolnila společnost Semix Pluso, s.r.o.

                Kozmické ptačí louky jsou v současnosti výjimečným projektem na ochranu české přírody, který navíc od roku 2019 podporuje nejen finančně Zoo Ostrava. Dřevěná vyhlídka byla koncem roku 2020 nově nazvána „Pozorovatelnou Petra Čolase“ (Petr Čolas, 1965-2020), a to na počest zesnulého ředitele ostravské zoologické zahrady, celoživotního ochránce přírody. Na rozvoj projektu Kozmických ptačích luk věnovala rodina Petra Čolase dar ve výši 300 tis. Kč zahrnující odměnu v rámci Ceny města Ostravy, která mu byla udělena in memoriam za jeho celoživotní přínos životnímu prostředí. Díky spolupráci s ostravskou zoologickou zahradou pomáhá s udržováním pestrosti místního biotopu od konce roku 2019 také stádo divokých koní plemene exmoorský pony. Jedná se o plemeno vzácných divokých koní s nepromokavou kůží. Název má podle hrabství Exmoor na jihozápadě Anglie. Ve své domovině žijí na vysoko položených blatech, vřesovištích a slatinách, kde pomáhají udržovat přírodu pestrou a zdravou. Jsou považováni za přímé potomky koní, kteří žili ve Velké Británii ještě dříve, než se stala ostrovem. Jejich pozoruhodné vlastnosti jim umožňují přežívat v drsných podmínkách.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

    

Foto: .Vozka (listopad 2021)

 

         

Foto: D.Voříšková (červen 2021)

 

      

Foto: P.Urbanec (květen 2021)

 

      

Foto: V.Vozka (2018)

 

              

Foto: M.Nohelová (září 2015)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

     

    

www.mapy.cz

 

Diskuze k pozorovatelně: