Vyhlídková věž (domek hrázného) u přehrady Les Království a Dvora Králového nad Labem

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automatickyTyp/materiál: kamenná věž

Lokalita: u hráze přehrady Les Království, cca 5km severozápadně od Dvora Králového nad Labem, cca 15km jihozápadně od Trutnova

GPS: 50.4577697N, 15.7661708E

Nadmořská výška: 325m

Okres: Trutnov

Období výstavby: hráz byla vystavěna v letech 1910 až 1919, domek hrázného s vyhlídkovou věží dokončen již v roce 1911

Oficiální zpřístupnění: v rámci stále veřejné expozice od 1. července 2021

Celková výška: 30m

Výška vyhlídkové plošiny: 23m

Počet schodů: 106

Otevírací doba: Věž je přístupná v rámci návštěvy expozice v býv. domku hrázného, která je otevřená viz zde: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/obsah/expozice-les-kralovstvi_4062.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1.

Přístup: z centrálního náměstí T.G.Masaryka ve Dvoře Královém nad Labem vede k přehradě červená a později zelená a modrá TZT (celkem cca 5,5km), autem lze dojet až k přehradě – ze Dvora Králového nad Labem po silnici č. 299 ve směru na Nemojov a Debrné a na lesní křižovatce po cca 4km nutno odbočit vlevo ve směru Bílá Třemešná, Přehrada

Výhled: převážně okolní zalesnéné vyšší kopce a návrší, Zvičina, Bílá Třemešná

Historie: Přehrada Les Království u Dvora Králového nad Labem byla vybudována v letech 1910 až 1919, a to v reakci na ničivou povodeň, která se krajem prohnala v červenci 1897. První přípravné práce na přehradě byly zahájeny v roce 1903, kdy se začaly chystat podklady pro zpracování projektu, který vypracovala firma Technické oddělení pro úpravu řek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicka. Návrh esteticky zdařilých kamenických úprav připravil architekt Josef Valečka. Samotnou stavbu pak pod vedením bratrů Františka a Emila Štěrby provedla firma Ing. J. V. Velflík (část stavební) a firma Fanta & Jireš (část strojní). Samotné stavební práce započaly v roce 1910 a trvaly po protažení stavby kvůli 1. sv. válce až do roku 1919 (kolaudace proběhla o rok později). Náklady na výstavbu přehrady dosáhly zhruba 4,7 mil. tehdejších rakouských korun. V době dokončení byla přehrada největší v Československé republice. O tři roky později došlo u hráze přehrady ke zprovoznění vodní elektrárny.

                Přehrada, jakož i další okolní technické stavby, byla vystavěna v pseudogotickém stylu. Základním stavebním materiálem se stal místní pískovec. Hráz samotná přesahuje výšku 40 metrů, dlouhá je téměř 220 metrů. Od roku 1964 je celý komplex národní technickou památkou, od roku 2010 národní kulturní památkou.

                V letech 2018 až 2019 nechal státní podnik Povodí Labe nákladem 32 mil. Kč opravit bývalý domek hrázného, brány na koruně přehrady a levou šoupátkovou věž (provedl generální dodavatel Stavební společnost Žižka spol. s r.o. podle projektu Architekti Headhand s.r.o.). Do opraveného domku hrázného (budova dozorství v podobě kamenného hradu s věží a cimbuřím) byla umístěna expozice věnovaná historii i současnosti vodního díla Les Království a informacím o činnosti státního podniku Povodí Labe. Za příznivých klimatických podmínek nabízí expozice mimo jiné výstup po točitém schodišti na vyhlídkovou věž, která je součástí budovy. Poprvé se expozice zpřístupnila návštěvníkům 28. září 2019 při dni otevřených dveří k výročí 100 let dokončení přehrady. Následně Povodí Labe plánovalo, že expozici otevře jako stálou od letní turistické sezóny roku 2020, ale kvůli epidemii covid-19 se vše posunulo na 1. července 2021.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (září 2022)

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: M.Veselý (srpen 2022)

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: V.Vozka (duben 2014)

 

Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky  Obsah obrázku strom, exteriér, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: vlastní archiv (2007)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky 

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: