Rozhledna Milíř u Vysoké nad Labem

 

Typ/materiál: dřevěná rozhledna s ocelovými prvky na zděném základu

Lokalita: vrch Milíř, cca 0,5km východně od obce Vysoká nad Labem, cca 10km jižně od Hradce Králové

GPS: 50.1542867N, 15.8336236E

Nadmořská výška: 285m

Okres: Hradec Králové

Období výstavby: 22. 6. 2011 (základní kámen), dále vybudování základové desky (2011) a vlastní výstavba nadzemní části (červenec 2013 až konec září 2013)

Oficiální zpřístupnění: 12. října 2013

Celková výška: 31m

Výška vyhlídkové plošiny: 27m

Počet schodů: 160

Otevírací doba: viz - www.vysoka-nad-labem.cz/rozhledna-milir

Přístup: Z nábřeží v Hradci Královém vede na rozhlednu červená TZT (7,5km) a trasa NS Milíř, která začíná v obci Vysoká nad Labem u parkoviště pod rozhlednou (50.1534628N, 15.8315478E), odkud je to k věži asi 100m s převýšením 40m. Na rozhlednu také vede cyklotrasa č. 4197. 

Výhled: západním směrem obec Vysoká nad Labem, elektrárna Opatovice, Kunětická hora, rovněž Hradec Králové, část Polabí, Krkonoše, Orlické hory, Chrudimsko, Železné hory či vzdálenější Jizerské hory a Jeseníky

Historie: Originální dřevěná konstrukce rozhledny se od podzimu 2013 tyčí na kopci Milíř (285m) u obce Vysoká nad Labem. O její vybudování se na místě, kde ve 30. až 50. letech minulého století stávala dřevěná 30m vysoká triangulační věž, snažili od roku 2005 členové Sdružení pro obnovu rozhledny na Milíři společně s obcí Vysoká nad Labem. Prvním zásadním milníkem této snahy se stal prosinec 2008, kdy bylo k umístění rozhledny vydáno územní rozhodnutí. Následovalo v květnu 2009 stavební povolení, nicméně největším problémem pro vybudování dřevěné rozhledny s ocelovými prvky a kamenným soklem (její návrh připravila společnost ARCHaPLAN s.r.o. Hradec Králové v roce 2008) se staly finanční prostředky. Za této situace oslovilo Sdružení sponzory z regionu a podalo žádost o přidělení dotace z ROP NUTS II Severovýchod (prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu). V září 2010 však tato žádost nebyla Výborem Regionální Rady NUTS II Severovýchod schválena.

                Členové Sdružení se tímto výsledkem nenechali odradit a 22. června 2011 alespoň slavnostně poklepali na základní kámen k budoucí rozhledně. V průběhu roku 2011 bylo dále provedeno vybudování základové desky. Na této akci se vedle sponzorů, jejichž počet postupně narůstal, výrazně podílel Královéhradecký krajský úřad (350 tis. Kč) a obec Vysoká nad Labem (250 tis. Kč). Současně byla podána další žádost o dotaci, tentokráte k Ministerstvu zemědělství. Ani tentokrát však nebyla kladně vyřízena.

                V roce 2012 byl vybudován na Milíř pro turisty přístupový chodník (včetně uložení elektrického vedení) a do třetice podána žádost o grant - Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (osa II.2.4.2., neproduktivní investice v lesích). V dubnu 2013 byla pro Sdružení z tohoto fondu schválena dotace ve výši 1,5 mil. Kč a následně vybrán dodavatel stavby – s nabízenou částkou 3,7 mil. Kč se jím stala pardubická firma INGBAU CZ s.r.o. Vlastní montáž nadzemní části rozhledny byla zahájena v červenci 2013. V sobotu 12. října 2013 byla trojboká stavba s šestibokým vyhlídkovým ochozem a dvěma vyhlídkovými terasami slavnostně otevřena.

                Na podzim 2021 musela být rozhledna uzavřena. Důvodem byl strakapoud, který do jednoho z nosných sloupů vytesal dvě dutiny, přičemž v jedné se zahnízdil a vyvedl mladé. K budování dutin využil klidu v době, kdy byla rozhledna v rámci proticovidových opatření uzavřena. Po dohodě se statikem a projektantem proběhne během jara 2022 výměna poškozených částí. Zároveň bude provedeno důkladné zatěsnění všech spojů, aby do dřevěných částí rozhledny nezatékalo.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

    

Foto: M.Kosek (2014)

 

   

 

   

Foto: D.Sedlák (12. 10. 2013)

 

   

 

   

Foto: J.Šlapák (12. 10. 2013)

 

Foto: pozvánka na slavnostní otevření rozhledny

 

      

Foto: M.Hnízdo (červenec 2012)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

 

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: