„Stará vodárna“ na Farském kopci v Rokytnici v Orlických horách

 

Typ/materiál: kamenný/cihlový vyhlídkový vodojem

Lokalita: lokalita Farský kopec, západní svah kóty Polův kopec (658m), cca 1km východně od Rokytnice v Orlických horách

GPS: 50.1659458N, 16.4735161E

Nadmořská výška: 615m

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Období výstavby: 1912

Oficiální zpřístupnění: 2004 (úprava na vyhlídkové místo)

Celková výška:

Výška vyhlídkové plošiny: cca 4m

Počet schodů: 0

Otevírací doba: volný přístup

Přístup: Z náměstí v Rokytnici v Orlických horách, kde lze zaparkovat, pěšky po modré TZT (cca 1km s převýšením 60m od potoka Rokytenka).

Výhled: pouze západním směrem na Rokytnici v Orlických horách a okolí

Historie: Počátky vodovodní sítě v Rokytnici v Orlických horách spadají do 80. let 19. století. Podle dochované mapy z té doby se jednalo o složitý systém dodávky vody v dřevěných trubkách a systém kanálů s vyústěním mimo jiné v centrální kašně na náměstí. Součástí systému byla i dvě jezírka s tlakovou vodou pro fontánu v místním parku. Současný vodovod byl ve městě budován zřejmě od roku 1912. Zdrojem vody byly mokřiny a louky v lokalitě Panské Pole. A právě odtud byla voda sváděna do nově postaveného vodojemu v lokalitě Farský kopec (o jeho výstavbu se zasloužili starosta Emanuel Mannel a zdejší kněz Václav Hlavsa). Později došlo k posílení vodovodu z lokality pod Anenským vrchem a z území pod Haničkou. Tento systém vydržel až do doby výstavby současné úpravny vody na Prostřední Rokytnici (jímá vodu z Anenského potoka z Říček). Tím byl v roce 1968 vodojem v lokalitě Farského kopce odstaven z provozu a dlouhá léta bez povšimnutí chátral.

Zanedbané technické památky si v roce 2004 všimnuli členové občanského sdružení Okrášlovací a vlastivědný spolek Rokytenka (založen v roce 2003). V rámci projektu “Obnova vycházkového místa u bývalé vodárny nad Rokytnicí v Orlických horách” došlo díky tomuto spolku a žákům ze zdejší základní školy (za finanční podpory z grantového programu Střediska ekologické výchovy SEVER a Nadace Partnerství s podporou firmy Toyota Motor Europe) alespoň k vyčištění okolí vodojemu, odstranění náletových křovin a osazení zábradlí umožňující bezpečnější vyhlídku ze střechy vodojemu občas nazývaného „Stará vodárna“.

 

Fotogalerie:

Klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

          

      

Foto: V.Vozka (říjen 2019)

 

 

Foto: P.Urbanec (duben 2018)

 

Mapa polohy:

 

 

  www.mapy.cz

 

Diskuze: