Vyhlídková věž v archeoskanzenu Modrá

 

Typ/materiál: dřevěná vyhlídková věž

Lokalita: areál archeoskanzenu Modrá, cca 5km severozápadně od Uherského Hradiště

GPS: 49.1032875N, 17.4065467E

Nadmořská výška: 210m

Okres: Uherské Hradiště

Období výstavby: jaro-léto 2011

Oficiální zpřístupnění: 21. října 2011

Celková výška: 12,5m

Výška vyhlídkové plošiny: cca 9m

Počet schodů: 39 příček 3 žebříků

Otevírací doba: při běžných prohlídkách archeoskanzenu (http://www.archeoskanzen.cz)

Přístup: Areál archeoskanzenu s vyhlídkovou věží se nachází na pravém okraji obce Modrá při příjezdu od Uherského Hradiště. Před skanzenem se nachází parkoviště (49.1027281N, 17.4083639E).

Výhled: areál archeoskanzenu, Modrá, v pozadí Bílé Karpaty

Historie: Archeoskanzen Modrá, který mapuje život obyvatel Velké Moravy, otevřela stejnojmenná obec u Uherského Hradiště v roce 2004 za odborné podpory Moravského zemského muzeum v Brně a Slováckého muzea v Uherském Hradišti. V jeho areálu nalezneme repliky soudobých staveb včetně polozemnicových chat, řemeslnického okrsku, domu představujícího sídlo místního velmože a velkomoravského kostelíka. Vedle samotných staveb se zde nachází také sakrální areál se slovanskými modlami, políčka a ohrady pro chov tehdejších zvířat. V blízkosti samotného areálu lze navštívit expozici Živá voda (podvodní tunely, kterými je možné pozorovat sladkovodní ryby) s přírodním koupalištěm, výběh s pratury (součástí je i jednoduchá dřevěná vyhlídková věžička) a terárium s více než 100 druhy exotických zvířat.

                V roce 2011 byl areál skanzenu v rámci podpory z ROP Střední Morava (projekt „Ústředí duchovního dědictví Velké Moravy“ za 17,2 mil. Kč) mimo jiné rozšířen o 12m vysokou strážní vyhlídkovou věž. Ta je do výšky necelých pěti metrů postavena z hrázděného kamenného zdiva. Čtyři mohutné nosné sloupy věže jsou ze stodvacetiletých modřínů z chřibských lesů. K vybudování čtyřpodlažní strážní věže, repliky bývalé školy písemnictví a dalších staveb v archeoskanzenu bylo třeba nakoupit bezmála čtyři stovky krychlových metrů kulatiny. V přízemí věže vznikla dobová strážnice s vybavením. Jednotlivá podlaží strážní věže spojují žebříky. Střecha věže je stanová a krytá modřínovými šindeli. Architektonické, funkční a výtvarné řešení podoby strážní věže z období Velké Moravy bylo odsouhlaseno Luďkem Galuškou z Moravského zemského muzea v Brně. Samotný web archeoskanzenu věž popisuje jako: "...hypotetickou konstrukci vzniklou na podkladě ojedinělých archeologických nálezů pozůstatků kamenných destrukcí v kombinaci s mohutnými kůly. Věže sloužily jako rozhledny a spolu s dalšími kamennými stavbami, včetně kostelů, také jako poslední útočiště obránců v době dobývání hradišť".

         Poprvé se věž návštěvníkům oficiálně otevřela 21. října 2011, představena byla i na následné akci „Zamykání skanzenu“ dne 29. října 2011.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

        

Foto: J.Šlapák (září 2012)

 

              

Foto: D.Voříšková (květen 2012)

 

Popis: Popis: skanzenmodra4  Popis: Popis: skanzenmodra6

Foto: L.Sláma (2011)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

  Popis: Popis: skanzenmodra-mapa

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: