Rozhledna Ostrá horka u Soběšic

 

Popis: sobesice15aTyp/materiál: železná rozhledna

Lokalita: kopec Ostrá horka (též „Strom“) u Soběšic, MČ Brno-sever

GPS: 49.2480028N, 16.6221442E

Nadmořská výška: 405m

Okres: Brno-město

Období výstavby: prosinec 2005 (zhotovení základů) - listopad a prosinec 2007 (stavba konstrukce)

Oficiální zpřístupnění: 1. června 2008

Celková výška: 19m

Výška vyhlídkové plošiny: 16m

Počet schodů: 90

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: Rozhledna se nachází na jižním okraji Soběšic nad chatovou kolonií. Vede sem žlutá TZT, a to od zastávky MHD Panská Lícha nebo od zastávky Dohnalova (v obou případech je délka trasy cca 500m). Zaparkovat lze nejblíže na konci uježděné cesty mezi chatami pod lesem (49.2477200N, 16.6228817E) a pokračovat cca 100m až k rozhledně nebo z opačné strany kopce na konci ulice Soběslavova (49.2485358N, 16.6202906E) a dál pokračovat po lesní cestě až na vrchol (150m).

Výhled: Brno, Pálava, Babí lom, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Českomoravská vrchovina

Historie: Na jižním okraji Soběšic, v území, kde se vzájemně přibližují silnice vedoucí do Soběšic z Králova Pole a Lesné, se nachází osamělý, nevýrazný kopec Ostrá horka, s vrcholovým bodem zvaným Strom. S nadmořskou výškou 405 m byl vybrán v roce 1759 jako nejsevernější místo trigonometrické sítě zakládané v oblasti vídeňského poledníku. Základním bodem sítě byla kopule kaple sv. Kříže, zbořená v roce 1784, kterou připomíná malý kamenný památníček. Pod jeho kamenem je osazen stabilizační kámen - vůbec prvního trigonometrického bodu na území dnešní České republiky.

V roce 2004 byly občanskou iniciativou Soběšická garda (zal. 2003) vykonány první kroky k obnovení důstojnosti této památky evropského významu. Neobyčejně krásná poloha místa vedla k návrhu postavit při samém vrcholu rozhlednu a revitalizovat celé území. Záměr našel odezvu a byl podporován nejen řadou občanů, fyzických i právnických osob, ale i orgánů správy města Brna a jeho městské části Brno – sever. Rozhledna měla být dle původních plánů dřevěná a dokončena měla být na podzim roku 2005. Kvůli problémům s majiteli okolních pozemků se ale její výstavba neustále oddalovala. Vlastníci parcel původně nechtěli, aby někdo při stavbě na jejich půdu vstupoval nebo přes ni přemísťoval konstrukční díly.

V roce 2005 byla podána občanskou iniciativou žádost o vydání územního rozhodnutí a toto rozhodnutí bylo Úřadem městské části města Brna vydáno. V srpnu 2005 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a podána žádost o vydání stavebního povolení. Stavební povolení bylo vydáno 19. 10. 2005. V prosinci 2005 byla stavba zahájena zhotovením základové konstrukce. Rozhledna je založena na soustavě pěti mikropilotů převázaných železobetonovou základovou deskou. Základová konstrukce byla dokončena před Vánocemi 2005.

Již v době územního a stavebního řízení byla na budoucím staveništi vykonána řada průzkumných a přípravných prací. Budoucí staveniště bylo vyčištěno, odstraněny suché a nemocné stromy, povrch byl zbaven bezcenného náletového podrostu, na vzniklé mýtině byla instalována naučná tabule (která byla bohužel dvakrát vandalsky zničena) a osazeny čtyři lavičky. Z místa rozhledny se otevřel zcela nový, nádherný výhled na velkou část historického jádra města Brna. Byl proveden rozsáhlý přírodovědecký průzkum okolí budoucí stavby, kterým bylo prokázáno, že budoucí stavba nebude mít jakýkoli negativní důsledek na stávající faunu a flóru. Stavební konstrukce byla navržena s minimalizací objemu použitých stavebních hmot a materiálů, což prakticky vyloučilo nutnost použití těžkých stavebních mechanizmů při výstavbě.

Smluvně bylo uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě darovací sjednáno, že stavba po dokončení bude předána do majetku města Brna a bude celoročně veřejně přístupná. Magistrát do projektu vložil 1 mil. Kč. Celkové náklady vyšplhaly na cca 1,6 mil. Kč.

Stavba 19 metrů vysoké ocelové konstrukce vlastní rozhledny byla provedena během tří týdnů v listopadu 2007 a dne 7. 12. 2007 byla předána bez vad a nedodělků Statutárnímu městu Brnu, které ji takto převzalo. Generálním dodavatelem byla brněnská stavební firma KOMFORT a.s., výrobou a montáží byla pověřena společnost RESPO a.s.

Na Štědrý den pozvali iniciátoři stavby rozhledny brněnskou veřejnost k již tradičnímu setkání na Ostré horce. Tentokrát si již účastníci setkání, kterých bylo téměř 60, mohli prohlédnout dokončenou stavbu, i když zatím oplocenou, protože rozhledna ještě nebyla zkolaudována a předána veřejnosti.

Kolaudaci rozhledny provedlo Statutární město Brno dne 8. února 2008. Oplocení bylo odstraněno a věž je volně přístupná. Vystoupat lze na ni po 90 schodech. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo v neděli 1. června 2008.

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY

 

Spodní stavba

                Železobetonová základová deska půdorysného rozměru 4,8 x 4,8 m, tloušťky 25 cm, s hlavicemi pro 5 mikropilot, 4 obvodové mikropiloty délky 4 m, 1 střední délky 4,5 m.

 

Vrchní stavba

                Ocelová montovaná šroubovaná konstrukce půdorysného rozměru tvaru čtverce o stranách 3,6 m se čtyřmi rohovými sloupy čtvercového průřezu a jedním středním sloupem kruhového průřezu nesoucím vřetenové schodiště.

                Dolní plošinu tvoří železobetonová základová deska. Střední plošina je ve výšce 8 m, horní plošina ve výšce 16 m nad přilehlým terénem. Schodiště a obě plošiny jsou zabezpečeny převýšeným zábradlím. Podlaha stupňů a plošin je tvořena ocelovými pororošty. Konstrukce rozhledny je nezastřešena. Horní plošina je pohledově opatřena pouze pergolou. Celá ocelová konstrukce je povrchově upravena žárovým pozinkováním.

                Ochrana proti blesku je zajištěna propojením všech ocelových částí s ocelovým pláštěm mikropilot, armaturou základové desky a přídavnými zemnícími tyčemi.

                Celková výška rozhledny je 19,10 m. Vrchní plošina je přibližně v rovině koruny nejvyšších stromů v okolí, které jsou ale položeny hlavně severním směrem. Výhled jižním směrem na město Brno a jeho jižní předpolí se otevírá již od paty rozhledny. Z obou plošin se segment výhledu výrazně rozšiřuje.

 

Text se svolením: Soběšická garda

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

            

Foto: P.Zágora (duben 2012)

 

Popis: sobesice20  Popis: sobesice21

Foto: M.Hnízdo (2011)

 

Popis: sobesice4  Popis: sobesice15  Popis: sobesice15a  Popis: sobesice1

Foto: Soběšická garda (2008)

 

Popis: sobesice6  Popis: sobesice7  Popis: sobesice8  Popis: sobesice9  Popis: sobesice10  Popis: sobesice11  Popis: sobesice13

Foto: M.Čada (2008)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

Popis: sobesice-mapa1  Popis: sobesice-mapa2

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: