Rozhledna Stříbrník u Loun

 

Typ/materiál: turistická chata s rozhlednou

Lokalita: vrch Stříbrník (též Červený vrch) nad Dobroměřicemi, cca 5km severně od Loun

GPS: 50.3844325N, 13.7943267E

Nadmořská výška: 271m

Okres: Louny

Období výstavby: jaro 1910 – červen 1911

Oficiální zpřístupnění: 4. června 1911

Celková výška: cca 12m

Výška vyhlídkové plošiny: cca 9m

Počet schodů: 39

Přístup: K rozhledně vede z centrálního Mírového náměstí v Lounech zelená TZT, kterou pod kopcem Stříbrník vyměníme za místní červené značení. Celková délka trasy je 4km, převýšení je zhruba 100m a celé nás čeká až v závěru cesty pří výstupu na vrchol kopce. Autem je příjezd možný po silnici č. 15 Louny-Most, ze které cca po 5km za městem odbočuje vpravo úzká asfaltka (naproti motorestu a čerpaní stanici Rock Oil). Parkovat lze pod kopcem (50.3843456N, 13.7888039E nebo 50.3845319N, 13.7901811E), popř. vyjet až na vrchol, pokud je otevřená závora.

Otevírací doba: viz www.cervenak-rozhledna.cz

Výhled: město Louny, pohoří Džbán, Doupovské hory, Krušné hory, České středohoří

Historie: Vrch Stříbrník nebo též Červený vrch u Loun (271 m) je oblíbeným výletním místem nad obcí Dobroměřice u Loun. Důvodem je totiž turistická chata s rozhlednou, která zde stojí již od roku 1911.

                Její historie je však v prvopočátku úzce spjata s rokem 1902, kdy ing. Josef Ejem (předseda KČT v Lounech) podává dne 29. září návrh, aby byla na Stříbrníku vybudována chata s vyhlídkovou vížkou. Myšlenku podpořila většina členů klubu i městští radní. Prvotním problémem se však záhy ukázal nedostatek finančních prostředků, zvláště pak poté, co ústředí KČT vyjádřilo odmítavý postoj k žádosti o poskytnutí dotace. A tak museli lounští turisté na stavbu chaty pilně střádat a shánět peníze jak se dalo. Jednou z možných cest se ukázal prodej členských podílů po 10 zlatých při celkových předpokládaných nákladech 800 zlatých.    Další nesnází se stal výběr vhodného projektu. Původní projekt Jindřicha Grünera měl podobu kamenné stavby. Jak se však později ukázalo, málo pevné podloží si vyžádalo dřevěnou podobu chaty (navrženou tesařem Průšou) a navíc i nutnost snížit vrcholek kopce o 30 centimetrů z důvodu zvětšení stavební plochy.

                První práce na stavbě byly zahájeny na jaře roku 1910, a to v údobí, kdy měl klub k dispozici pouze třetinu z celkového rozpočtu, který se nakonec vyšplhal na 12 tisíc korun. Zbylý obnos si odbor půjčil od lounské spořitelny, přičemž pomoci, a to nejen finanční, se lounským turistům dostalo i od dalších podniků a osob. Tak například majitel cihelny J. Polívka daroval tisíc cihel, továrník Větrovec zapůjčil na týden 3 vozy zdarma na svoz materiálu, továrník Valtera poskytl 50 zlatých, občanská záložna (stejně jako lounský pivovar) zakoupila 10 podílů, továrnice Královcová z Domoušic 5 podílů. Občanská záložna vypomohla i darem v podobě stolů a židlí. Pan Fr. David věnoval 6 ubrusů, p. J. Šroubek daroval hodiny s kukačkami a paní M. Grünerová velké zrcadlo. Součástí objektu byl tehdy i chlév, ve kterém správce (prvními správci byli manželé Švarcovi) choval krávu.

                Slavnostní otevření chaty na Stříbrníku se konalo za velké účasti lidu dne 4. června 1911. Tak, jak bylo rozhodnuto na valné hromadě lounských turistů 19. února 1904, byla stavba pojmenována po původním iniciátorovi stavby ing. Ejemovi, který zemřel 11. listopadu 1904. Dřevěná vyhlídková věž byla pojmenována po zdejším podporovateli turistiky MUDr. Josefu Frotzelovi.

                Pro zajímavost uveďme tehdejší ceny zboží prodávané na Stříbrníku: láhev piva – 36 halířů, láhev ležáku – 38 hal., chléb s máslem – 12 hal., sodovka – 24 hal., černá káva – 20 hal., 0,25 l vína – 40 hal., porce salámu – 30 hal., sklenička koňaku – 20 hal., sklenička slivovice – 10 hal.

                V roce 1950 byla chata převedena na JZD Dobroměřice. Zpětné navrácení chaty lounským turistům proběhlo 11. února 1991, přičemž rozhledna byla opětovně zprovozněna až v roce 1998. Nejdříve se zde o víkendech střídali členové KČT, kteří umožňovali vstup do chaty a na rozhlednu. Od roku 1999 měla objekt v pronájmu rodina Johnova, později firma Hamas Louny. V roce 2001 vyrostla v blízkosti chaty kovová konstrukce mobilního operátora, která rozhlednu převyšuje. Od roku 2013 provozuje chatu KČT Louny (p. Žalud), který zde provozuje různé společenské a kulturní akce. Na přelomu let 2022 a 2023 proběhla za finanční podpory MěÚ Louny (cca 170 tis. Kč) oprava dřevěných částí vyhlídkové věže napadené dřevokaznými škůdci a hnilobou.

               

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

          

Foto: M.Kosek (léto 2018)

 

         

 

         

Foto: vlastní archiv (červen 2015)

 

        

Foto: J.Šlapák (2011)

 

         

 

       

Foto: vlastní archiv (2007)

 

Foto: historická podoba chaty s rozhlednou

 

Mapa polohy:

 

 

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: