Rozhledna v zámeckém parku Uherčice

 

Typ/materiál: zřícenina kamenné rozhledny

Lokalita: areál zámeckého parku v Uherčicích, cca 40km západně od Znojma

GPS: 48.9175097N, 15.6337964E

Nadmořská výška: 435m

Okres: Znojmo

Období výstavby: 1801

Oficiální zpřístupnění:

Celková výška: 10m

Výška vyhlídkové plošiny:

Počet schodů: bez schodiště

Otevírací doba: nepřístupná (na jaře 2022 v rekonstrukci)

Přístup: Rozhledna se nachází v zalesněném srázu nad říčkou Blatnicí v zámeckém parku v Uherčicích. Od budovy zámku k ní vedou parkové cesty. Zaparkovat lze před zámkem (48.9143053N, 15.6329300E), odkud je to k rozhledně kolem penzionu Na Kolářce cca 600m.

Výhled: Výhled z rozhledny zřejmě nebyl přes svůj špatný stav výrazně narušen, neboť stavba stojí přímo nad skalním ostrohem a náletové dřeviny jsou kolem vykáceny. Jihozápadním a západním směrem je tak možno spatřit zámecký komplex a dále přes širokou louku obec Uherčice a protilehlou zástavbu místní části zvané Rafanda. Kam dál by bylo možno dohlédnout z vyhlídkové plošiny, to bude možno posoudit až po její obnově.

Historie: V zámeckém parku Státního zámku Uherčice (okr. Znojmo) naleznete zbytky dvou romantizujících staveb, které kdysi tvořily součást velkoryse koncipovaného přírodně krajinářského parku anglického stylu. Jsou jimi obelisk a především pak cca 10 m vysoká rozhledna ve formě umělé hradní zříceniny.

                Svým charakterem se rozhledna řadí mezi obdobné romantizující parkové stavby – rozhledny, které vznikaly u šlechtických sídel převážně na počátku 19. století, jako např. lednický Minaret, gotický templ v Krásném Dvoře, věž Cibulka v Praze či vyhlídka v Čechách pod Kosířem. Datem svého vzniku (1801) je uherčická věž nejstarší dochovanou rozhlednou na Moravě, po Krásném Dvoře pak druhou nejstarší na území České republiky.

            Anglický park v Uherčicích byl založen kolem roku 1800 hrabětem Eudardem Collaltem (1747-1833) v rámci celkové modernizace uherčického panství, která probíhala v klasicistním a romantizujícím stylu. Autorem projektů pro úpravy interiérů zámku i pro anglický park byl vídeňský dvorní divadelní architekt a člen Akademie výtvarných umění ve Vídni Anton Ortner (1776 Holešov – 1862 Vídeň). Koncept nově zakládané „englische Garten“ byl hotov v roce 1801 a ke stejnému roku se váže první zmínka o „uměle dotvořené skalní stavbě“, tedy hradní zřícenině na sklaním ostrohu (ve vyúčtování stavebních prací je zmiňována blíže neurčená „Felsen“). Kromě vyhlídky navrhnul architekt Ortner v Uherčicích i další, dnes už zaniklé romantické stavby – gloriet, Dianin chrám na nedalekém návrší, poustevnu či altán přenesený roku 1810 do parku z francouzské zahrady. Park ozvláštňovaly některé další pravky, například terasa vybudovaná kolem vzrostlého dubu nebo mostky přes potok Blatnici.

                Rod hrabat Collaltů vlastnil uherčický zámek až do února 1946. Poté, co byl majetek rodu zkonfiskován, hospodařila zde pohraniční stráž, nápravné zařízení a zemědělci státního statku. Z unikátní architektonické památky zůstala pouze zbídačená ruina. Tehdejší přístup ke kulturnímu dědictví výstižně ilustruje zpráva o tom, jak se v 70. letech minulého století zřítila nevyužívaná renesanční věž – soupis škod se omezil pouze na pět uhynulých telat. V 80. letech se dokonce uvažovalo o celkové demolici zámeckého objektu. V roce 1979 přešel zámek pod správu Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, od roku 1987 pak pod Jihomoravské muzeum ve Znojmě. V roce 1992 byl státem nabídnut k privatizaci, tento záměr však realizován nebyl.

                Od roku 1995 je uherčický zámek pod správu Památkového ústavu v Brně. V roce 1996 byla zahájena komplexní památková obnova a téhož roku v létě byla část interiérů poprvé zpřístupněna veřejnosti. Uherčice byly zařazeny do Programu záchrany architektonického dědictví. Z fondu tohoto Programu byla až dosud financována převážná část stavebních a restaurátorských prací.

                Z rozhledny se za dlouhá desetiletí bez jakékoli péče stala z ruiny umělé ruina skutečná. Vnitřní dřevěné schodiště, které stoupalo po obvodu věže, se stejně jako vyhlídková plošina, zřítily v 60. letech 20. století. Dochovalo se pouze prvních deset kamenných schodů, které vedly k vyvýšenému vchodovému portálu. Rovněž cimbuří věže – dříve uměle "pobourané" – bylo znatelně poničeno. Rozpadly se i parapety jednotlivých oken. 

                Naštěstí v říjnu 2019 odstartovala rozsáhlejší oprava zámku (provedly firmy zabývající se rekonstrukcí historických a památkových objektů Avers spol.s r.o. a Malang s.r.o.), která zahrnula rovněž rekonstrukci rozhledny za cca 2,8 mil. Kč bez DPH. Na celou akci se tehdy podařilo získat z evropských fondů (Integrovaný regionální operační program) cca 94 mil. Kč, dalších zhruba 17 mil. Kč představovaly veřejné zdroje ze státního rozpočtu. Rekonstrukcí během tří let prošly místnosti severního křídla zámku, součástí prací bylo rozvedení elektřiny, vody a kanalizace po celém zámku, odvlhčení budov a údržba parku. Nově zrekonstruovaný prohlídkový okruh se návštěvníkům otevřel v dubnu 2022. Nicméně stavební práce na zámku pokračují dál (pracuje se např. na propojení nové trasy s východním křídlem s cennými štukovými výzdobami) a měly by být ukončeny v roce 2028. Samotná rozhledna prošla rekonstrukcí na podzim 2021. Během následující zimy se ale na stavbě objevily trhliny, správa zámku tak musela práce reklamovat. Po odstranění závad by měla být otevřena na začátku léta 2022.

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

             

         

Foto: Z.Macháček (květen 2022)

             

       

Foto: V.Vozka (duben 2014)

             

                  

Foto: J.Harnach (2008, hist.fota: web státního zámku)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

 

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: