Větruše v Ústí nad Labem

 

Popis: vetruse23Typ/materiál: objekt s vyhlídkovou věží

Lokalita: vrch Větruše v Ústí nad Labem

GPS: 50.6551669N, 14.0395033E

Nadmořská výška: 205m

Okres: Ústí nad Labem

Období výstavby: říjen 1896-říjen 1897

Oficiální zpřístupnění: 17. října 1897 (novodobě 23. září 2004)

Celková výška: 30m

Výška vyhlídkové plošiny: 22m

Počet schodů: 111

Přístup: Možností je několik – lanovkou s obchodního centra Forum, pěšky od hlavního vlakového nádraží po žluté TZT (1km s převýšením 70m), na kole (od kruhového objezdu pod Větruší vede k zámečku cyklostezka č. 3090) nebo autem Fibichovou ulicí až na parkoviště u zámečku.

Otevírací doba: zpravidla podle otevírací doby restaurace, viz: https://hotel-vetruse.cz/cs/restaurant

Výhled: především na město a přilehlou část Českého Středohoří a Krušných hor

Historie: Dějiny staveb na Větruši sahají až do 9. století, kdy zde jistý Labohoř nechal na počest své manželky vystavět hrad Wittrusch. Později ovšem tento hrad zcela vyhořel. O několik století později, přesně v roce 1839, zde místní usedlík Johann Thomas hledal pramen pro studnu a náhodou tu objevil silné základové zdi hradu. Ještě v témž roce zhotovil stavební plán, který počítal se zkrášlením tehdy nazvané Ferdinandovy výšiny a zbudováním výletní restaurace, ke které by vedly upravené cesty. V roce 1847 byla stavba restaurace dokončena.

                Vznik honosné restaurace na Větruši, často též nazývané Zámeček, se však datuje až v době o půl století pozdější. To když do tohoto místa směroval svoje aktivity ústecký Spolek pro České Středohoří. Vrchol Větruše si totiž v roce 1895 vybralo vedení spolku jako místo pro postavení honosného restauračního a výletního objektu, který měl sloužit jak spolkovým a turistickým účelům tak nejširší veřejnosti. Aby mohlo svůj plán zrealizovat, muselo nejprve za 25 tisíc zlatých odkoupit pozemek od bývalého majitele a strhnout starou již nevyhovující restauraci. Hned poté vyhlásilo soutěž o nejlepší architektonický návrh. Jako vítěz z ní vyšel stavitel Alwin Köhler. K rozhodnutí výběrové komise jistě přispělo i to, že pan Köhler se již jednou (při stavbě první rozhledny na Brandu) na akcích spolku podílel. Mluvila však za něj i kvalita a rychlost, s jakou práce odváděl. Jestliže 13. července 1896 padlo rozhodnutí o výstavbě, o měsíc později již byly hotovy podrobné stavební plány, 15. října byl položen základní kámen a rok nato, 17. října 1897 byla celé dílo v hodnotě 30 tisíc zlatých slavnostně dokončeno.   

                 Restaurace na Ferdinandově výšině se brzy poté stala centrem spolkového i společenského života obyvatel Ústí. V přízemí se nacházel velký sál vhodný pro konání schůzí i pořádání plesů. Další sál se nalézal o patro výše. Pro náročné hosty byly k dispozici hostinské pokoje a na studenty se pamatovalo s levnou ubytovnou. Nádherný pohled na soutok řek Labe a Bíliny i na vzdálenější vrcholky Středohoří a Krušnohoří nabízela terasa třicetimetrové vyhlídkové věže. Okolí restaurace dotvářel park s lavičkami, kuželníkem, tenisovými kurty a také s malým zvěřincem. Konávaly se zde lidové slavnosti i promenádní koncerty.

                 Po roce 1945 se vrchu vrátil starý český název Větruše, který přešel i na restauraci. Objekt byl na základě Benešových dekretů předán nakrátko do národní správy a v roce 1950 převeden pod Československou obec sokolskou v Praze. V roce 1953 pak přešel pod správu Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. Od roku 1954 spravoval Větruši národní podnik Turista Praha, od roku 1958 pak Restaurace a jídelny.

Společenským duchem žila Větruše až do konce šedesátých let. Posléze začala sloužit jako ubytovna pro zahraniční montéry a jelikož jich zde bydlelo několik desítek, získala Větruše i nevzhlednou přístavbu. Restaurace byla z důvodu nevyhovujícího vodovodu uzavřena. Právě v tomto období začal celkový úpadek zámečku. V polovině 80. let minulého století byl objekt pro svůj špatný stav zcela uzavřen. Podnik Restaurace a jídelny v té době začal plánovat hotelovou dostavbu k historické Větruši. Nechal zpracovat několik rozličných studií. Jednu v moderním duchu od architektů Z. Vávry a J. Štefkové, pod hlavičkou Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Ta počítala s výstavbou netradičního hotelu v podobě 16 dvoulůžkových přízemních buněk. Konkurenční projekt od architektů R. Bergra a Z. Havlíka z Krajského projektového ústavu v Ústí připravil návrh historizující dostavby s 36 pokoji. Odborný posudek se tehdy přiklonil k moderní dostavbě. Kuriozitou tehdejších návrhů byl záměr vystavět na Větruši pro pohodlí návštěvníků eskalátor. Mělo jít o nejdelší jezdící schody v zemi s délkou 100 metrů a převýšením 40 metrů. Všechny tyto snahy přerušil rok 1989 a následná privatizace zámečku.

V roce 1991 svitla Větruši naděje. Při privatizaci hotelu Vladimir, pod který od poloviny osmdesátých let patřila, ji koupil teplický podnikatel Petr Frydrych - v pozadí koupě tehdy stáli lidé z investičního fondu Trend Martin Kratochvíl a zpěvák Michael Kocáb. Ti v České republice chtěli postavit síť luxusních hotelů a Větruše měla být jedním z nich. Plán však zkrachoval a Frydrych Větruši prodal.

V následujících letech byl zprivatizovaný zámeček pouze cílem různých spekulativních nákupů a prodejů. Vystřídal několik majitelů a jeho stav se i pod rukama vandalů povážlivě zhoršoval. Posledním vlastníkem před odprodejem Větruše městu v roce 2001 byla pražská společnost Gutzy, jejíž bývalý německý majitel Rüdiger Gutzy se v roce 1997 dostal do finančních potíží a skončil ve vězení, podle obchodního rejstříku společnost od roku 1998 vlastnil devatenáctiletý mladík Daniel Vlach z Prahy, firma dlužila ústeckému magistrátu za pokuty, práce na zabezpečení Větruše a různá penále přes půl milionu korun.

Veřejné mínění - podpořené petiční akcí a založením nadace na záchranu objektu - sice požadovalo po ústeckém magistrátu Větruši odkoupit, ale dokončovaná investice v podobě Mariánského mostu a odhadované náklady na následnou rekonstrukci objektu ve výši zhruba 100 mil. Kč vedení města od tohoto kroku (zatím) odradilo. Nicméně společnosti Archateliér byla alespoň zadána studie o současném stavu objektu a předpokládaných nákladech na případnou rekonstrukci. Koncem roku 1999 speciální komise, kterou ustavila rada města Ústí nad Labem, vybrala ze 4 variant studii, jež záchranu zchátralého výletního zámečku Větruše vyčíslila na 90 mil. Kč.

V červenci 2000 přišla Větruše o svou střechu úmyslně založeným požárem (ten založili tři chlapci ve věku 13 až 14 let, přičemž vzhledem k věku pachatelů byl případ odložen). 

Až v dubnu 2001 se po opakované dražbě (kam objekt poslal kvůli dluhům majitele finanční úřad) podařilo ústeckému magistrátu zámeček od společnosti Gutzy odkoupit za částku mírně přesahující 2 mil. Kč. Zároveň město okamžitě vyčlenilo prostředky na nejnutnější zabezpečovací práce (statické zajištění, vyklízení sutin, oplocení a odstranění náletových křovin provedla firma Komastav) a začalo hledat strategického partnera pro revitalizaci Větruše. Areál postupně opravovalo. Později jej doplnilo o sportoviště a přírodní a zrcadlové bludiště. Podařilo se i sehnat provozovatele restaurace a umožnit ubytování s šesti dvoulůžkových pokojích. V roce 2010 na Větruši dokonce postavilo lanovou dráhu.

Na zrekonstruovanou vyhlídkovou věž mohli turisté poprvé vystoupat jednorázově v říjnu 2002. Oficiálního otevření a pravidelné otevírací doby se pak dočkala 23. září 2004.

Bližší a podrobné informace k novodobé historii Větruše naleznete níže na této stránce…

               

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

    

Foto: vlastní archiv (červen 2021)

 

            

Foto: M.Kosek (léto 2018)

 

          

Foto: vlastní archiv (březen 2015)

 

            

          

Foto: D.Sedlák (duben 2012)

 

Popis: vetruse23  Popis: vetruse24  Popis: vetruse25  Popis: vetruse20  Popis: vetruse26  Popis: vetruse21  Popis: vetruse22 

Foto: Jaroslav Velc (2008)

 

Popis: vetruse9a  Popis: vetruse9b  Popis: vetruse9c

Foto: M.Holý (2004, 2005)

 

Popis: vetruse20  Popis: vetruse26  Popis: vetruse7  Popis: vetruse8

Foto: vlastní archiv (2004)

 

Popis: vetruse  Popis: vetruse2            Popis: vetruse6

Foto: vlastní archiv (rok 2003 – věž s novou střechou, rok 2004 – rekonstrukce)

 

Popis: vetruse

Foto: historická podoba Větruše

 

Mapa polohy:

 

Popis: usti-mapa

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně:

 

Novodobá historie Větruše v detailu (1998 - 2011)

 

8/1998

·          Známému výletnímu místu Ústecka, Větruši, hrozí, že se zřítí, pokud se pro jeho záchranu nebude nadále, jako doposud, nic dělat. V objektu řádí vandalové a ničí, co se dá.

·          Veřejné mínění vyjadřuje názor, že by se Větruše měla zachránit. Ozývají se též hlasy, že by k záchraně přispěla veřejná sbírka.

·          Zástupci KSČM v městské radě navrhují věnovat peníze, které magistrát získá z penále za zpožděnou stavbu nového mostu, na záchranu celého objektu.

·          Architekti nemají k dispozici přesnou studii nynějšího stavu Větruše, tvrdí ale, že je velmi špatný.

·          Větruše je na prodej u První teplické realitní kanceláře, cena je asi 1,5 mil. Kč. Lidé většinou požadují, aby ústecký magistrát Větruši koupil a zrekonstruoval ji. Náklady by však mohly podle odhadů dosáhnout až 100 mil. Kč a to je pro městskou pokladnu příliš, zvláště v období, kdy je dokončována rozsáhlá investice v podobě Mariánského mostu.

9/1998

·          O záchranu Větruše usiluje nově zřízená obecně prospěšná společnost „Větruše - záchrana dominant Ústí nad Labem“, kterou založil tehdejší obvodní starosta a poté neúspěšný kandidát ODS v senátních volbách Zdeněk Kavina. Společnost však Větruši příliš nepomáhá. Ve veřejné sbírce sice získá 3177,70 Kč, ty však vzápětí použije na ozvučení náměstí. V dosud krátkém internetovém seznamu dárců a sponzorů Kavinovy společnosti figurují například Interhotel Bohemia, který bezplatně poskytl prostory a občerstvení pro pozvané hosty společnosti, a Drinks Union, který v Interhotelu Bohemia provedl bezplatnou ochutnávku svého likéru.

 

11/1998

·          Město Ústí n. L. je první v seznamu případných zájemců o Větruši. Koupě se zatím odkládá – realitní kancelář musí vypracovat novou smlouvu, magistrát není jednotný v názoru, zda Větruši koupí sám nebo prostřednictvím Technických služeb města, jež ústecké radnici patří. Definitivní rozhodnutí o koupi padne na únorovém zasedání městské rady.

 

3/1999

·          Radní nepřijali návrh vyčlenit v rozpočtu na rok 1999 peníze na koupi Větruše, chtějí zatím jen vypracovat studii o současném stavu objektu a předpokládaných nákladech na případnou rekonstrukci a jeho zprovoznění. Na provedení studie je vyčleněno 300 tis., hotova by měla být v září 1999. Názor radních může změnit pouze zastupitelstvo města.

·          Všechny tři nejsilnější strany v ústeckém zastupitelstvu, ODS, sociální demokraté i komunisté, měly záchranu Větruše ve svém volebním programu - její záchrana by proto neměla představovat žádný problém, ale již pouhých pár měsíců po volbách na budoucnost Větruše existují rozdílné názory…

 

4/1999

·          Ústecký primátor tvrdí, že ví o investorovi, který chce zámeček koupit. Ten se ale později již neukáže.

 

8/1999

·          Pro zpracování studie byla vybrána společnost Archateliér, její závěry (a především finanční požadavky) brzy přispějí k dalším osudům Větruše.

·          Část peněz na Větruši shání i nadace na její záchranu. Ta například vydala speciální pohlednice, které se prodávají v informačním středisku města, a výtěžek z nich jde právě na budoucí záchranu dominanty.

 

12/1999

·          Speciální komise, kterou ustavila rada města Ústí nad Labem, doporučila studii, jež záchranu zchátralého výletního zámečku Větruše vyčíslila na 90 mil. Kč. Komise měla k dispozici čtyři návrhy, jež si město od architektů nechalo zpracovat, vybraná varianta je tou nejdražší, počítá ale s tím, že by se vynaložené peníze vrátily za deset a půl roku, což je zdaleka nejrychleji ze všech variant. Bylo by nanejvýš vhodné získat pro celou akci spoluinvestora. Varianta počítá s tím, že by se k Větruši připojila i další přístavba. V zámečku by pak byla nejen restaurace, ale i pokoje s asi osmdesáti lůžky. O předložené variantě rozhodne Rada města.

·          Větruše je i nadále v soukromých rukou a město by jej muselo koupit, tento krok musí odsouhlasit městské zastupitelstvo. Na pořízení objektů je nutno vyčlenit částku 2,5 mil. Kč, na pozemky 850 tis. Kč.

 

 

 

Varianta 1

Tento návrh předpokládá, že by objekt Větruše sloužil pouze jako restaurace. Při opravě by tak zmizelo takřka celé jižní křídlo zámečku, které pochází ze šedesátých let. Větruše by vypadala podobně jako na konci devatenáctého století. Oprava by stála 49,7 mil. Kč. Nevýhodou varianty je její neefektivnost. Studie předpokládá, že by každý host utratil v restauraci průměrně sto třicet korun. K tomu, aby objekt nebyl prodělečný, by ale každý návštěvník musel utratit minimálně jednou tolik. Navíc restauraci by konkurovala podobná a dostupnější zařízení ve městě. Restaurace by tak byla závislá na turistické sezóně v letních měsících.

Varianta 2

Takřka 64 mil. Kč by stála oprava současné budovy Větruše jen s minimální demolicí skladové části. V jižním křídle by byl malý hotel se šestadvaceti lůžky. Větruše by při této variantě nebyla prodělečná, ale jejímu vlastníkovi by z ní neplynul žádný zisk. V období neplánovaného odlivu hostí by dokonce mohla být prodělečná. Určité riziko by přinášelo i provozování hotelu, který by musel být orientován na bohatší klientelu, což by znamenalo větší provozní výdaje. Větruše by také nebyla lákavá pro cestovní kanceláře, které pořádají autobusové zájezdy. V hotelu by totiž nebyl dostatečný počet lůžek ani pro jeden autobus plný hostů.

Varianta 3

Až za devatenáct let by se městu vrátila částka necelých 78 mil. Kč, kterou by muselo vložit do varianty, při níž by k zámečku přibylo i severní křídlo. V něm by mohly vzniknout další pokoje. V nich by nocleh našlo až dvaašedesát hostů. Studie upozorňuje, že vedení hotelu by muselo volit vhodnou marketingovou a cenovou politiku. Návratnost na devatenáct let studie vyčíslila za cenu sedm set padesát korun za lůžko, při devíti stech korunách by se prostředky mohly vrátit za čtrnáct let. Vyšší cena by však mohla znamenat méně hostů.

Varianta 4

Oprava Větruše by podle varianty, kterou vybrala komise, stála 84,9 mil. Kč. Nejvyšší cena za opravy je zcela zastíněna dobou návratnosti vložených peněz, která je deset až jedenáct let. K zámečku by přibylo nejen severní křídlo, ale i část, která by jej propojila s křídlem jižním. Uvnitř Větruše by tak vzniklo uzavřené atrium. Počet lůžek na Větruši by stoupl na osmdesát osm. Autoři studie tvrdí, že ač by se náklady na opravu oproti třetí variantě zvedly jen velmi málo, tržby by se tak daly zvýšit až o třetinu. Velikost hotelu by také zabezpečila, že by se zde našla místa pro jeden autobus. Vedení hotelu by tak mohlo navázat spolupráci s cestovními kancelářemi. O tom, zda město bude chtít opravdu Větruši koupit, mají radní jednat v březnu. V té době by měli znát cenu, za kterou je ochotna firma Gutzy, jež Větruši vlastní, zámeček prodat.

 

 

 2/2000

·          Jednání s majitelem Větruše, firmou Gutzy, je úspěšné. Maximální prodejní cena je stanovena na 2,5 mil. Kč. Koupi musí ještě projednat rada města a definitivně ji má stvrdit zastupitelstvo.

 

6/2000

·          Zastupitelstvo města znovu oddálilo rekonstrukci zámečku zamítnutím jeho koupě od společnosti Gutzy. Ta s požadovanou cenou půl roku hýbat nebude, bude stále 2,5 mil. Kč.

 

7/2000

·          Větruše přišla o svou střechu. Předběžná škoda je odhadnutá na padesát tisíc korun. Příčinu požáru šetří policie, ale pravděpodobné je úmyslné zapálení. Společnost Gutzy neměla objekt pojištěný. Za požár peníze tedy nedostane. 

 

9/2000

·          Objevují se další překážky při koupi Větruše. Firma Gutzy je dlužníkem nejen finančního úřadu, tomu dluží tři sta padesát tisíc korun, ale dalších osm set tisíc by měla zaplatit i městu. Stavební úřad města Ústí n. L. totiž vyměřil  společnosti již v roce 1997 první pokutu za nezabezpečení objektu, v následujícím roce vyměřil pokutu další. Společnost nezabezpečila objekt ani po požáru v červenci tohoto roku. Kvůli závazku je na Větruši zástavní právo, které brání změnám majitele. Zmocněnec firmy Gutzy závazky popírá.

·          Přesto, že Větruše není a zatím ani nebude majetkem města, radnice se výdajů na ni nezbaví. Podle zákona má totiž povinnost zajistit na vlastní náklady nařízení stavebního úřadu a objekt zabezpečit. To už se jednou stalo a obecní pokladnu to stálo dvě stě třicet tisíc korun.

·          Kauzu zastupitelé odložili na své listopadové zasedání. Do té doby by měli dva pověření radní vyřešit s firmou Gutzy spory týkající se dluhu.

 

10/2000

§   Pro rekonstrukci zchátralého výletního zámku Větruše z konce minulého století, který se tyčí nad Ústím, je zatím většina hlasujících. V internetové anketě chtělo zámek zachovat devadesát procent z tří set osmdesáti pěti lidí. Stránku s adresou www.vetruse.cz otevřel 17. srpna ústecký radní Jiří Madar, který věří, že zámek zachránit lze.

 

11/2000

·          Ústečtí zastupitelé odmítají koupi Větruše.

 

12/2000

·          Požár, při kterém v červenci shořela střecha na věži stoletého výletního zámečku Větruše v Ústí nad Labem, způsobili tři chlapci ve věku 13 až 14 let. Vzhledem k věku pachatelů bude případ odložen.

·          Ústečtí zastupitelé odsouhlasili usnesení, ve kterém s koupí souhlasí pod podmínkou, že město najde spoluinvestora, který uhradí minimálně sedmdesát procent nákladů na rekonstrukci. Ta by pak město nestála více než 20 mil. Kč. Zastupitelé také schválili založení veřejné sbírky na opravu Větruše. Prvních minimálně deset tisíc korun slíbili věnovat zastupitelé za ODS.

 

2/2001

·          Do veřejné dražby bývalého ústeckého výletního zámečku Větruše se žádný zájemce nepřihlásil. Důvodem dražby Větruše jsou dluhy současného majitele objektu vůči státu. Vyvolávací cena nemovitosti, která je podle dražební vyhlášky ve velmi špatném technickém stavu, byla na základě odhadu stanovena na více než 4 mil. Kč. Město se dražby nezúčastní, vyvolávací cena je příliš vysoká s ohledem na předcházející částku ve výši 2,5 mil. Kč.

·          Za vyvolávací cenu Větruši nikdo nechce, dražba se nekoná. Větruši se pokouší prodat ústecký finanční úřad, protože majitel zámečku má dluhy vůči státu. Úřad se pokusí Větruši prodat ještě jednou.

·          Při opakované dražbě může být cena Větruše jiná, protože místo současného úředního odhadu lze využít odhad ceny tržní. Ta je velmi nízká, protože zámeček je značně zdevastovaný a v létě loňského roku navíc jedna jeho část vyhořela.

·          Město spoluinvestora pro revitalizaci Větruše stále nenachází.

 

3/2001

·          Ústecká Liga nespokojených občanů města žádá po magistrátu, aby dále neotálel a koupil chátrající zámeček Větruši. Petici s tímto požadavkem během prvního týdne podepsalo přes tři sta lidí a archy obíhají mezi obyvateli města.

·          Termín pro další kolo dražby byl stanoven na 30. dubna, vyvolávací cena je poloviční.

 

4/2001

·          Zastupitelé rozhodují, že se město může účastnit dražby a za Větruši v ní dát maximálně 2,5 mil. Kč. To je částka o něco málo vyšší, než je vyvolávací cena.

·          Pod petici s požadavkem koupě a opravy Větruše se podepsalo na tři tisíce lidí, pro opravu se vyslovila řada lidí i v nedávném průzkumu Sociologického ústavu.

·          30. dubna probíhá dražba.  Jediným zájemcem o koupi Větruše je ústecká radnice, která zaplatila vyvolávací cenu, jenž o několik tisíc přesáhla 2 mil. Kč. Město chce zámeček opravit. Pro tyto účely vyčlenilo na rok 2001 deset milionů korun.

·          Město se snaží nalézt spoluinvestora, který by se podílel na rekonstrukci. Pokud jej nesežene, plánuje že objekt zabezpečí, udělá zde vyhlídku a občerstvení. Tato varianta by mohla být uskutečněna do konce roku 2002.

 

6/2001

·          Ústečtí radní chtějí prozatím věnovat na nejnutnější práce na ústeckém zámečku Větruše 8 mil. Kč.

·          V letošním roce by magistrát chtěl na Větruši proinvestovat přes 3,5 mil. Kč. Za ně by mělo město pořídit dokumentaci ke stavebnímu povolení, zámeček oplotit, vyklidit a staticky zabezpečit. Pak by vypsalo výběrové řízení a vybralo firmu, která by zahájila takzvanou první etapu rekonstrukce. Ta by si vyžádala asi 18 mil. Kč. V plánu je rekonstrukce věže včetně krovů a střechy a zajištění jejího trvalého provozu. Novou střechu by měl nakonec získat celý objekt. Město by ho také zajistilo staticky a hlavně by nechalo opravit fasádu. Uvažuje se také o zřízení místnosti pro ostrahu Větruše a prostorů k občerstvení návštěvníků. Ty by zde měly být zhruba na jaře příštího roku.

·          Ústečtí zastupitelé se nedokážou dohodnout, kolik na opravu dají. Původní návrh primátora zněl na 8 mil. Kč, zastupitelé předpokládali 3 – 5 mil. Kč. Výsledkem je, že na opravu zatím nepůjde ani koruna.

·          Rada města přesto uvolňuje na nejnutnější opravy 2,7 mil. Kč, k tomuto kroku není souhlas zastupitelstva zapotřebí. Zhruba dvě třetiny částky si vyžádá oplocení zámečku, jeho vyklizení a nejnutnější statické zabezpečení objektu. Zbytek půjde na zahájení stavebních prací, které je plánováno zhruba na prosinec letošního roku. První etapa záchranných prací na zřícenině zámečku se má věnovat hlavně rekonstrukci věže, která bude sloužit jako rozhledna.

 

9/2001

·          Strategického partnera pro revitalizaci Větruše město hledá prostřednictvím výběrového řízení. Rozhodli o tom městští radní a jmenovali v této souvislosti pro obnovu zdevastované ústecké dominanty osmičlennou pracovní skupinu.

·          · Radní rovněž žádají členy stálých výborů pro rozvoj infrastruktury a ochrany životního prostředí a pro ekonomický rozvoj, aby revitalizaci objektu a prostoru Větruše a Ořechovky zařadili mezi prioritní projekty pro získání zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie.

 

11/2001

·          Bývalá dominanta města, vyhlídková restaurace Větruše, se dočká do konce roku svého zakonzervování. Zakázku provede ústecká společnost Komastav. Náklady na realizaci zakázky (vyklizení sutin, zazdění otvorů, oplocení objektu, odstranění náletových křovin) by neměly přesáhnout dva milióny korun.

·          Město na základě zadání radních připravuje podklady k výběrovému řízení za účelem nalezení strategického partnera pro revitalizaci zchátralé dominanty.

 

12/2002

·          Stavební firma vyklidila suť z objektu, přikryla odhalené stropní konstrukce provizorní krytinou a veškeré vstupy do zchátralé budovy uzavřela. Město za to zaplatilo 2,5 miliónu korun.

·          Podle magistrátu by již v září mohla věž Větruše sloužit jako rozhledna. Město hodlá tento rok uvolnit na rekonstrukci věže a další sanační práce na celém objektu sedm miliónů korun.

 

2/2002

·          Plakát, který tajemnice okresního výkonného výboru ČSSD Zuzana Kailová přinesla do Dopravního podniku města Ústí nad Labem se žádostí o umístění do vozů MHD, způsobil rozruch v řadách členů ODS. Obsahem plakátu je fotografie zchátralé ústecké dominanty Větruše, kterou doprovázejí texty "Toto je i Vaše práce, pane primátore" a "Máte v pořádku své smyslové analyzátory?". ODS považuje tento předvolební plakát ČSSD za lživou kampaň podceňující inteligenci a informovanost Ústečanů“, uvedl primátor Miroslav Pátek (ODS).

·          ČSSD navrhuje, aby byla Větruše zbourána, neboť podle ní neexistuje smysluplná koncepce, jak objekt do budoucna využít. Na jejím místě prosazuje postavení rozhledny.

·          Radní města chtějí koupit pozemky pod Větruší, které dříve sloužily jako parková úprava bývalého restauračního a hotelového zařízení. Společnost AVM CORP, která je vlastní, za ně chce dva milióny plus daň z převodu nemovitostí. O tom, zda město kupní smlouvu uzavře, rozhodne koncem února městské zastupitelstvo. Důvodem pro odkoupení těchto pozemků je stavební záměr města precizovaný ve Studii proveditelnosti revitalizace objektu Větruše.

·          Přes dva milióny korun platí město Ústí nad Labem společnosti AVM Corp za pozemky okolo zdevastované ústecké dominanty Větruše. Koncem února o tom rozhodli ústečtí zastupitelé.

 

4/2002

·          Stavební práce na někdejší městské dominantě, začnou zhruba v polovině června. Plánuje se sanace obvodových zdí, zbourání nepůvodních přístaveb, oprava střechy i vyhlídkové věže včetně instalace ocelového schodiště a úprava přilehlé terasy. S dokončením prací za 4,7 miliónu korun město počítá v září, kdy chce pozvat první turisty, aby se z opravené věže Větruše podívali na Ústí.

·          Zatím jsou dokončeny základní záchranné práce, je hotov i projekt na první etapu rekonstrukce a probíhá stavební řízení. Stavební povolení by mělo být vydáno do konce května. Dodavatel prací vzejde z výběrového řízení.

·          V červnu se počítá se založením akciové společnosti pro záchranu Větruše, jejím  vznikem chce Ústí učinit tuto lokalitu pro investory zajímavější. Radní již vyslovili souhlas se splacením základního kapitálu této společnosti formou vložení pozemků kolem Větruše, které město nedávno získalo do svého vlastnictví. V budoucnosti by město chtělo mít v zamýšlené akciové společnosti podíl maximálně 20 procent. Záměr ovšem nejdříve musí koncem dubna schválit zastupitelé.

·          Město stále hledá partnera pro rekonstrukci Větruše. Jedním z nich je skupina ústeckých investorů. Radnice ale současně hledá spoluinvestora také prostřednictvím českého tisku a podobné inzertní pobídky se chystá otisknout i v Sasku a v Bavorsku.

·          Akciová společnost pro záchranu Větruše založena nebude. V městském zastupitelstvu pro naplnění tohoto záměru chyběly 2 hlasy.

 

6/2002

·          Návrhy na revitalizaci ústeckého monumentu Větruše tvoří skupina devíti německých studentů Fakulty urbanistiky a výstavby měst Univerzity ve Stuttgartu. Cílem studentských prací by měl být nový a neotřelý pohled na jednu z diskutovaných částí města.

·          Stavební úřad rozhodl, že k zahájení prací na Větruši nestačí stavební povolení, ale je třeba nejdříve územní rozhodnutí. V rámci tohoto řízení se však objevily komplikace, v podobě nevypořádaného dědictví k pozemkům, pod nimiž vedou do centra města příslušné inženýrské sítě.

 

7/2002

·          Je vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení zatím chybí.

 

9/2002

·          Město stále ještě neodstartovalo záchranné práce na Větruši. Přitom již v tomto měsíci tady chtělo uspořádat "den otevřených dveří". Důvodem je až nynější vydání stavebního povolení. Teprve po nabytí jeho účinnosti (do 25. září - v případě, že se nikdo neodvolá) může město začít vybírat dodavatelskou firmu.

·          Zhruba dvouměsíční skluz způsobilo nevypořádané dědictví k pozemkům, pod nimiž vedou do centra města příslušné inženýrské sítě

·          Další prodlužující skutečností byla oproti předpokladům náročnější územní příprava stavby. Z hlediska územního bude připravena čistírna odpadních vod, příjezdové komunikace i celé okolní prostranství.

·          První návštěvníci by sem měli zavítat podle předpokladů v říjnu.

·          Již v předstihu se realizují přípravné nestavební práce jako zhotovování oken, schodiště a dalších speciálních prvků

·          Postupně se zatím ozývají tři potenciální spoluinvestoři – z Rakouska, z USA a také skupina nejmenovaných ústeckých podnikatelů.

 

10/2002

·          Věž je osazována střechou, to vše podle původní podoby.

·          Je rozhodnuto, že alespoň na 2 dny bude návštěvníkům umožněno vystoupat na věž a pokochat se výhledem na Ústí. Akce nakonec probíhá 29. a 30. října. Radnice umožňuje vstup pouze osobám starším 18-ti let, na vlastní nebezpečí a v ochranných přílbách.

·          Jenom v rámci prvního dne znovuotevření se na Větruši přišlo podívat více než 100 lidí.

·          Opoziční strany poukazují na skutečnost, že zmiňovaná akce byla naplánována vzhledem k blížícímu se termínu komunálních voleb.

·          První fáze rekonstrukce by měla být dokončena v prosinci. Na další realizaci investic hledá město vhodného sponzora. Větruši dokonce nabízí v Mnichově v rámci akce Exporeal 2002.

 

4/2003

·          Rekonstrukce Větruše by se podle vyjádření radnice měla dokončit v roce 2006 s celkovými náklady až 50 mil. Kč. Doposud město proinvestovalo 11 mil. Kč. Na rok 2003 zastupitelé schválili na opravy 8 mil. Kč.

·          Ještě v roce 2003 by měla vybraná firma dokončit demolice dodatečně přistavených částí zámečku a objekt zastřešit. Kromě toho ještě město opraví za 5 mil. Kč přístupovou silnici. Do roku 2006 by pak památka dostala novou fasádu, v její blízkosti by byla obnovena terasa pro letní posezení, přibylo by dětské hřiště a víceúčelové sportoviště pro dospělé.

 

6/2003

·          Ústečtí zastupitelé zrušili strop 20 mil. Kč, jako hranici pro podíl města na opravách. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že město nemůže nalézt vhodného spoluinvestora.

·          V rámci akce „Slavíme Den města aneb Pro každého něco nejen z hudby“ probíhá pod Větruší představení Překvapení s kostýmy anebo Něco z ústecké historie.

 

10/2003

·          Další práce na záchraně městské dominanty provede ústecká společnost North stav. Radní ji schválili jako vítěze veřejné zakázky, neboť nabídla nejnižší cenu ze všech pěti uchazečů - 18,73 mil. korun. Stavaři na objekt položí novou střechu, zprovozní vyhlídkovou věž a vybudují čističku odpadních vod.

·          Město může využít k financování oprav 1 milión korun, které získalo od krajské úřadu.

 

 2/2004

·          Město počítá s tím, že v roce 2004 investuje do záchrany Větruše 12,5 mil. Kč. Investiční akce, které se plánují, by měly vést ke zpřístupnění věže a zprovoznění malého občerstvení, k přivedení inženýrských sítí, opravě schodiště, obnovení vstupní terasy a k úpravě přístupové komunikace.

·          Působivá počítačová prezentace žádného z případných investorů zatím nenalákala. Právě od příchodu silného soukromého investora si magistrát slibuje urychlení rekonstrukce Větruše.

·          Podle sdělení magistrátu bude vyhlídková věž zprovozněna ve druhé polovině roku 2004. Zatím je opravován krov, dělají se nové stropy a nefunkční přístavby jsou bourány.

 

 7/2004

·          Podle aktuálního stavu bylo v souvislosti se záchranou Větruše již investováno 28 mil. korun, kalkulace počítají se 70 mil. Kč.

·          Počítá se s obnovou turistických stezek v okolí Větruše – tzv. Nebeské schůdky a trasa ke skalnímu útvaru Vrkoč. Náklady na úpravu stezek se odhadují na 4,6 mil. Kč, přičemž Státní fond životního prostředí by měl poskytnout 80% této částky.

 

9/2004

·          Dobrá zpráva – v srpnu zkolaudovaná vyhlídková věž se otevírá návštěvníkům. Poprvé je otevřena 23. září, a až do konce října 2004 bude přístupná denně zcela zdarma. K Větruši se mohou dostat turisté po nové osvětlené cestě.

·          Nepočítáme-li krátké zpřístupnění věže před dvěma lety, otevřela se rozhledna pro návštěvníky znovu po 30 letech!

·          Podle informace magistrátu dosáhnou výdaje na revitalizaci areálu do roku 2006 ještě 45 mil. Kč (celkem tedy přes 70 mil. Kč). Další investice by měli uhradit provozovatelé, neboť se počítá na Větruši s rozvojem ubytovacích, restauračních, sportovních a kulturních aktivit prý až za dalších 90 mil. Kč – v plánu je vytvoření dětského koutku s řadou atrakcí, tenisové kurty, přírodní a zrcadlové bludiště, expozice přírodovědného muzea, hřiště na volejbal atd.

 

12/2004

·          Zájem návštěvníků o rozhled z věže Větruše překonal očekávání magistrátu, který z toho důvodu přistoupil k rozšíření přístupnosti i v listopadu. Jen v posledním dne roku 2004 zavítalo na rozhlednu přes 500 zájemců.

·          Pro rok 2005 se počítá se 40 mil. Kč. investic do rekonstrukce Větruše (z toho si téměř 25 mil. Kč vyžádají práce na dostavbě historické části objektu) a zbudování zábavního areálu v blízkosti objektu. V říjnu 2005 se předpokládá zprovoznění výletní restaurace s kapacitou cca 60 míst.

 

3/2005

·          Při rekonstrukci zámečku nachází dělníci olověnou schránku s městskými dokumenty z let 1890 až 1900. Jednalo se o listiny, fotografie a drobné mince. O několik dní později byla při výkopových pracích objevena kostra neznámé ženy.

·          Turistická sezóna na rozhledně začíná na velikonoční svátky. Během prodlouženého víkendu navštěvuje věž na 2500 lidí.

 

10/2005

·          Od května, kdy byla vyhlídková věž po zimní přestávce znovu otevřena, navštívilo vyhlídkovou věž cca 10 tisíc lidí.

·          Kolaudace areálu na Větruši je naplánována na prosinec. V objektu bude restaurace, kterou budou provozovat ústecké pivovary. Sály město využije buď pro pořádání konferencí a přednášek, nebo zde budou reprezentační prostory pro konání například svatebních obřadů. V areálu zámečku vzniknou tenisové kurty, dětské hřiště, hřiště pro házenou a basketbal. Na Větruši budou i parkoviště pro autobusy a automobily. Město opravuje příjezdovou komunikaci, časem by zde mohla vzniknout také cyklostezka.

·          Správcem Větruše a přilehlého areálu bude příspěvková organizace Městské služby. Ta bude mimo jiné vybírat vstupné do vyhlídkové věže a do přírodního a zrcadlového bludiště.

·          Informační centrum vydalo u příležitosti plánovaného otevření Větruše barevnou brožuru o historii i současnosti obnovované ústecké dominanty.

 

12/2005

·          Dne 15. 12. byla po kolaudaci na Větruši otevřena restaurace. Bude ji provozovat společnost Drink Unions, která vyhrála výběrové řízení (přihlásily se celkem 4 společnosti). Návštěvníci mohou navštívit přírodní a zrcadlové bludiště. Nedaleko vyrostl sportovní areál.

 

2/2006

·          Ústecká radnice začala opravovat zničenou cestu k zámečku Větruše. Náklady na rozsáhlé stavební úpravy a rozšíření komunikace jsou téměř 28 milionů korun. Město chce část peněz získat z Programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje.

·          Od pátku 24. února je otevřeno na Větruši zrcadlové bludiště. Má třináct pokřivených zrcadel, která jsou unikátní především svými rozměry. Za první víkend, kdy bylo bludiště otevřeno, ho navštívilo přes 1500 lidí.

·          Náklady na záchranu Větruše a přilehlého areálu se dosud vyšplhaly na celkových 130 mil. Kč.

 

3/2006

·          O větruši se v tomto období mluví především v souvislosti s nízkým nájmem pro společnost Drink Unions (2500 Kč/měs.). Tehdejší ústecký primátor skutečnost vysvětluje: „Městu se smlouva vyplatí. Nájem je sice nízký, ale město nemusí platit provozní náklady. Ty uhradí firma Drinks Union. Její investice přesahující tři miliony korun ušetřila městu peníze za vnitřní vybavení... Naším cílem bylo, aby Větruše fungovala pro lidi. Debaty o výši nájmu překrývají výsledný efekt, kdy město může být na sebe hrdé, že ruinu zámečku opravilo a zprovoznilo.“

 

5/2006

·          Práce na Větruši pokračují. Dělníci začínají se zpevněním opěrných zdí pod zámečkem. Odhadovaný rozpočet akce činí 2,77 mil. Kč.

·          Návštěvníci výletního zámečku Větruše si mohou prohlédnout nově nainstalovanou pamětní desku věnovanou spoluzakladateli ústeckého horského spolku Karlu Eichlerovi (1854-1909), který se o vznik zámečku zasadil.

 

8/2006

·          Radnice projevila zájem provozovat na Větruši luxusní hotel. Ve výběrovém řízení byla vybrána táborská společnost Karel Dvořák-obchodní a stavební firma. Provozovatelem hotelu, který má být dokončen v polovině roku 2008, bude společnost Orea Hotels Praha. Hotel s 75 pokoji bude čtyřhvězdičkový, jeho součástí bude kongresový sál. Stavebně bude řešen jako historizující přístavba k zámečku (projekt architekta Zdeňka Havlíka).

·          Nedaleko Větruše má přibýt nová turistická atrakce: středověké popraviště, které nechává ústecký magistrát opravit do konce roku nákladem 1,4 milionu korun. Ústecké popraviště z 15. až 16. století nebylo příliš využíváno. Naposledy měl kat práci na ústeckém popravišti v 17. století. Nyní jsou na místě již jen zbytky středověké zdi.

·          Město také investuje tři miliony do počítačové sítě, kamer a audiozařízení pro ozvučení akcí v zámečku.

 

5/2007

·          K ústeckému výletnímu zámečku Větruše jezdí autobus MHD. Od zastávky Divadlo vyrazí první spoj v 8:50. Další vozy jezdí ve dvacetiminutových intervalech, poslední vyjede v 16.50. Přeprava v tomto spoji bude zdarma.

·          Ústecká radnice hodlá s využitím peněž z Evropské Unie vybudovat lanovku na Větruši. Projekt by měla realizovat společnost Multi Development.

·          Větruše se stává vyhledávaným místem pro nejrůznější kulturní a společenské akce, semináře, konference apod.

 

8/2007

·          Opěrná zeď, na níž stojí Větruše, se opakovaně zřítila. Na oblíbené vyhlídkové terase se objevila hluboká jáma. Provoz areálu nebyl narušen. Plošina a vyhlídková věž však byly uzavřeny. Vlaky a automobily musí pod Větruší omezit rychlost. Na svahu probíhá geologický průzkum firmou AZ Sanace. Do vrtů jsou vloženy sondy, které ihned zaznamenají pohyb svahu. Zajištění svahu může stát až 200 mil. Kč!

 

10/2007

·          Autobusová linka MHD k Větruši byla zrušena pro malou vytíženost.

·          O příčinu srpnového sesuvu se zajímala policie. Z vyšetřování vyplynulo, že za zřícení mohou přírodní vlivy. Případ byl odložen.

·          Podle aktuální dokumentace bude zajištění svahu pod Větruší stát cca 90 mil. Kč. Zajištění svahu chce magistrát financovat ze svého rozpočtu.

 

1/2008

·          Větruše je opuštěným místem. Turisté sem nechodí, neboť zavřená je jak vyhlídková terasa, jejíž část se spolu se svahem pod ní zřítila, tak i restaurace, protože ji nemá kdo provozovat. A vzhledem k tomu, že se do vyhlídkové věže chodí skrz budovu restaurace, nemohou se návštěvníci pokochat ani výhledem z věže. Bývalý provozovatel, společnost Drinks Union, opustila budovu na konci prosince, po vypršení dvouleté smlouvy. Od té doby je zámeček uzavřen. Město proto vyhlásilo výběrové řízení na dalšího provozovatele. V něm zvítězil Jiří Diferenz. Od svého záměru však ustoupil.

·          Krajské město dostane kvůli sesuvu půdy peníze od pojišťovny. Zbytek nákladů na rekonstrukci svahu pak uhradí státní organizace Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). Na tomto řešení se dohodli náměstek pro dopravní cestu generálního ředitelství SŽDC Miroslav Konečný a náměstek primátora Jan Řeřicha. Opravy mají začít v květnu 2008.

 

3/2008

·          O provozování restaurace na ústeckém výletním zámečku Větruše mají nově zájem tři podnikatelé a společnosti. Jedná se o podnikatele Tomáše Horáčka, který se již účastnil minulé soutěže, společnost Bílinská Kyselka a provozovatele restaurace Tivoli.

 

4/2008

·          Dne 1. dubna byla opět otevřena rozhledna. Návštěvníci se na ni mohou podívat každý den od 9 do 19 hodin, od června do srpna je otevírací doba ještě o hodinu prodloužena. Vstupné je 10 korun. Od poloviny dubna budou otevřena i sportoviště. Stále je zavřená místní restaurace, ústeckému magistrátu se zatím nepodařilo najít vhodného provozovatele.

 

5/2008

·          Ve druhém kole výběrového řízení na provoz Větruše byl vybrán podnikatel Tomáš Horáček, který nabídl zhruba 25 tisíc korun měsíčně.

 

7/2008

·          S několikaměsíčním zpožděním začaly opravy zříceného svahu pod ústeckým výletním zámečkem Větruše. Oproti předpokladům se také prodlouží termín dokončení stavebních prácí. Původně se hovořilo o září 2008, nyní už se počítá s koncem roku.

·          Poslední vítěz výběrového řízení na provozování zámečku, ústecký podnikatel Tomáš Horáček, od svého záměru odstoupil. Další investoři zatím o provozování restaurace nejeví valný zájem. Vedle nájemce restaurace město nemá jasno ani v tom, kdo bude investorem pro výstavbu hotelu na Větruši. Podle plánu měl být hotel dokončen už v polovině letošního roku. Původní jednání vedlo město s táborskou společností Karel Dvořák. Loni v září však magistrát jednání s touto firmou kvůli neshodám ukončil.

 

9/2008

·          Město chce vybudovat k Větruši lanovku. Samotná stavba může začít až po dokončení paláce Forum, odkud by lanovka měla směrem na Větruši vyjíždět. Otevření paláce je plánováno na podzim roku 2009. Lanovka má první zájemce svézt o rok později. Cena lanovky se bude pohybovat mezi 70 a 80 miliony korun. Finance by město rádo získalo z fondů Evropské unie.

·          Představitelé města by chtěli, aby v areálu výletního zámečku Větruše vyrostl do 3 až 4 let hotel. Naplnění tohoto záměru se však čím dál víc vzdaluje. Uzávěrka přihlášek do dalšího kola výběrového řízení na investora výstavby a provoz hotelu byla v pondělí 8. září. Do tohoto data se nepřihlásil nikdo.

·          Nejasný je zatím také osud restaurace. Ta je od počátku roku prázdná a město do ní shání nájemce.

 

1/2009

·          Město likviduje skládky a nepovolené stavby v okolí výletního zámečku Větruše. Vše souvisí s přípravou na výstavbu lanové dráhy na Větruši. Za odstranění místních černých skládek město zaplatilo již 110 tisíc korun. Vzhledem k nepřístupnému terénu museli pracovníci utvořit řetěz a v odpadových pytlích vynést nepořádek z rokle, kde se odpadky hromadily několik let.

·          Podařilo se sehnat nového nájemce restaurace. Od května 2009 zde obnoví provoz společnost Café &Restaurant Slavia, která provozuje například legendární pražskou kavárnu Slavia nebo Grandhotel Evropa na Václavském náměstí. Městu bude na nájmu měsíčně odvádět 10 tisíc korun. Zájemci o pronájem se městu mohli hlásit od 5. do 25. ledna, bylo jich celkem pět.

·          Otevření restaurace je také závislé na dokončení sanačních prací na svahu pod zámečkem. Jeho úpravy, které provádí Správa železniční dopravní cesty, budou zřejmě dokončeny v březnu. Na stavbě se pracuje i v noci.

·          Městu se však stále nedaří najít investora, který by na Větruši postavil hotelové křídlo.

 

3/2009

·          Práce na sanaci svahů pod ústeckým výletním zámečkem Větruše se protáhnou až do května. Stavba měla být zkolaudována už koncem března. Podle stavařů skluz zapříčinily lednové a únorové mrazy, které zbrzdily všechny takzvané mokré stavební procesy. Do konce dubna má být dokončena horní zeď a přilehlé terasy, aby město mohlo Větruši začít užívat.

·          Ústecký magistrát musí znovu hledat zájemce, který by provozoval restauraci na výletním zámečku Větruše. Společnost Café & Restaurant Slavia, jež chtěla zařízení provozovat, totiž od záměru odstoupila. Je to už potřetí, co vytipovaný uchazeč s městem smlouvu na pronájem Větruše neuzavřel.

 

5/2009

·          O provozování restaurace na ústeckém výletním zámečku Větruše mají zájem Jan Vrba a Roman Sluka se společností RS Catering. Magistrát nyní s oběma dojednává podmínky smlouvy. Její součástí má být závazek města, že vybuduje kuchyni a první rok uhradí náklady za energie. Nájemné má činit 1000 Kč měsíčně. Restaurace se otevře zřejmě koncem srpna nebo začátkem září.

·          Byla zahájena výstavba lanovky, a sice výjezd z nákupního paláce Forum. Magistrát má představu, že stavbu pořídí zhruba za 85 milionů korun. Konečná cena vzejde z výběrového řízení. Kabiny se mají rozjet v červnu 2010. Na stavbu chce město získat evropskou dotaci, samo by pak neslo jen necelou desetinu nákladů. Lanovku bude provozovat Dopravní podnik města Ústí. Ambiciózní projekt je od začátku terčem kritiky mnoha Ústečanů, nelíbí se ani zdejším zeleným. Podle nich lanovka do budoucna zatíží městskou kasu vysokými provozními náklady.

 

9/2009

·          Krajské město už ví, kolik bude stát výstavba lanovky k výletnímu zámečku Větruše. Podle mluvčího ústeckého magistrátu Milana Knotka byly náklady vyčísleny na 79,1 milionu korun. Město chce získat 61,5 milionu korun z dotací, zbytek bude hradit ze svého rozpočtu. S projektem lanovky už v minulosti uspělo při snaze získat dotace z Evropské unie, nyní radnice předložila žádost o peníze. Stavba by měla začít 15. října, dokončení prací je plánováno na 30. červen 2010.

·          Magistrát se pokusí již potřetí během několika let najít investora, který by postavil hotel u výletního zámečku Větruše. Výběrové řízení na prodej pozemků na stavbu hotelu u Větruše vypsalo město v minulosti už dvakrát. Před třemi lety se nedohodlo s investorem, loni se do něj nikdo nepřihlásil.

·          Od 14. září má restaurace opět nájemce. Společnost RS Catering sem chce lákat zájemce o zážitkovou gastronomii. V neděli 11. října proběhne její slavnostní znovuotevření. Za účasti zástupců města pak bude ve sklepě zámečku zazděna schránka s upomínkami pro budoucí generace - ústeckými likéry, mincemi a výtiskem aktuálních novin.

·          Oprava zámečku, stavba přilehlého bludiště a tenisových kurtů vyšly na 130 milionů korun. Dalších 30 milionů stála příjezdová silnice a přes 79 milionů bude stát lanovka. Poslední větší investicí města byla oprava kuchyně za dva miliony korun.

 

12/2009

·          Projekt lanovky, který ústecká opozice označuje za megalomanský a zbytečný, nabírá zpoždění. Město stále nevybralo firmu, která by lanovku vybudovala. Stavět se přitom mělo začít už před dvěma měsíci. Vzhledem k tomu, že předložené nabídky byly svou cenou pro město nepřijatelné (převyšovaly předpokládanou cenu o zhruba 20 milionů korun) rozhodla rada města o zrušení soutěže ještě před jejím vyhodnocením. Město navíc stále nemá platné stavební povolení. Vyřešení tohoto problému se táhne už přes tři měsíce. Pokud půjde vše dobře, magistrát by se mohl dočkat stavebního povolení na přelomu ledna a února.

·          Městu se podařilo nalézt investora, který na Větruši vybuduje hotel. Pozemky za účelem výstavby koupila za 1,5 mil. Kč ústecká firma Ekofin PC. Jednou z podmínek města je, že nejpozději do roku a půl od podpisu smlouvy musí začít stavět. Přístavba by měla zvenčí zapadat do rázu historické budovy a uvnitř poskytovat moderní komfort čtyřhvězdičkového hotelu. Návrhem podoby hotelu pověřil investor Jiřího Kallmünzera z ústecké projekční kanceláře Archatelier 2000.

 

2/2010

·          Celkem 47 pokojů pro 80 hostů má mít hotel, který chce postavit u ústeckého výletního zámečku Větruše společnost Ekofin PC. Vyplývá to z dokumentace zveřejněné v informačním systému EIA. Hotelová přístavba má mít tři podlaží plus podkroví a investor chce zachovat historický ráz Větruše. Počítá totiž s tím, že díky tomu bude nový objekt atraktivnější pro zájemce o ubytování. Komplex by měl poskytnout i prostor pro konání kongresů a společenských akcí, bude tu restaurace s kapacitou až 220 míst a o provoz se má starat asi 30 zaměstnanců. Rozšířit by se mělo i parkoviště u zámečku, aby se na něj vešlo 84 automobilů a tři autobusy. Hotel by mohl začít růst ještě v letošním roce, investor se stavbou nemůže příliš otálet, neboť se ve smlouvě s městem zavázal, že ji zahájí do 18 měsíců od podepsání dohody. Pozemky, na kterých bude hotelové křídlo stát, mu město prodá, až bude hotové druhé patro budovy.

·          Lanovku z obchodního centra Forum k výletnímu zámečku Větruše postaví za 69,9 mil. Kč firma Viamont. To je asi o 15 milionů méně, než byly původní předpoklady. Magistrát kvůli Větruši pořádal už druhé výběrové řízení, s výsledkem toho prvního totiž nebyl spokojen, nejnižší cena byla 105 milionů korun. Stavět by se mělo začít letos na jaře. Hotovo by mělo být v listopadu. Finanční spoluúčast města na stavbě lanovky bude činit 7,5 procenta z celkové částky. Zbytek nákladů bude uhrazen z dotací Evropské unie.

 

6/2010

·          Na Větruši funguje webová kamera, díky níž se mohou lidé podívat, jak to vypadá v krajské metropoli a co se právě děje na labském nábřeží. Ústí se tak připojilo k řadě měst v kraji, které sázejí na tuto jednoduchou reklamu, která může do města nalákat turisty. Náklady na pořízení první webkamery byly mizivé, protože město ji dostalo darem a vše ostatní pro magistrát zařizuje městská společnost Metropolnet.

 

12/2010

·          Lanovka je dokončena a 7. prosince se poprvé rozjela. Od vrchní stanice k dolní měří trasa lanovky 330 metrů, kabiny jsou v provozu denně od 8 hodin ráno do desáté večerní. Do každé z nich se vejde 15 cestujících. Provozovatelem lanovky je Dopravní podnik města Ústí. Jedna jízda stojí 15 korun. Za hodinu lze přepravit 390 osob. Doba jízdy trvá cca 2 minuty. Lanovka překonává převýšení 50 metrů. Je to jediná lanovka v České republice, která nemá podpěrný sloup v průběhu své dráhy. Lana jsou ukotvena pouze v horní a dolní stanici lanovky. Jízdní řád lanovky je dostupný na webových stránkách dopravního podniku. Součástí horní stanice je také prostorná prosklená čekárna s výhledem na centrum města. Její součástí je i model Ústí nad Labem. Z provozu bude město hradit tzv. prokazatelnou ztrátu a nájem za dolní stanici. Stavební práce začaly 26. března předáním staveniště. Práce na stavbě horní stanice lanovky vypukly 1. června. Technologické části byly vyrobeny ve Švýcarsku.

·          Za první týden fungování převezla lanovka na Větruši cca 10 tis. pasažérů.

 

2/2011

·          Společnost Ekofin PC převzala na Větruši staveniště, aby zde realizovala hotelovou přístavbu. Generálním dodavatelem stavby je Viamont DSP.

 

7/2011

·          Ústečtí radní zrušili smlouvu provozovateli restaurace na Větruši Janu Vrbovi. Novým provozovatelem bude firma Ekofin PC, která staví na Větruši hotel.

 

9/2011

·          Pokračuje výstavba hotelu. Pomalu se rýsuje první patro, stavbu zajišťuje investorská firmy Ekofin PC. Kolaudace je naplánována na srpen 2012, od října 2012 pak plný provoz. Ve třech nadzemních podlažích a v podkroví by se mělo nacházet 47 pokojů pro asi 80 až 90 hostů. Obsluhovat by je mělo asi 30 zaměstnanců. Investice vyjde bez DPH dle předpokladů na asi 135 milionů korun, 80 milionů činí dotace.Zastavěná plocha hotelu má činit 785 metrů čtverečních, z toho atrium 187 metrů. Při výstavbě bude rozšířeno stávající parkoviště na kapacitu 92 stání pro osobní automobily a 3 stání pro autobusy, uvádí dokumentace, za jejíž zpracování zodpovídal Eduard Stöhr z firmy Ecomost. První návrh hotelu zpracoval ústecký architekt Zdeněk Havlík z Ateliéru AP, ten ale investor Ekofin PC nepoužil. Rozhodl se pro návrhy ústeckého Archateliéru 2000. Mezi ústeckými architekty si návrh příznivce nezískal. Například Matěj Páral jej označil za podnikatelské baroko.

 

 12/2011

·          Je dokončováno zastřešení hotelové přístavby.