Větruše v Ústí n. L.

 

Skoro každé velké město v severních Čechách se může pochlubit honosnou restaurací s vyhlídkovou věží. V Liberci jsou to Lidové sady, v Jablonci Petřín, ve Varnsdorfu Hrádek, v Děčíně Pastýřská stěna, v Litoměřicích Mostka, v Mostě  Hněvín, atd. Ústecká Větruše je z nich nejstarší a všem ostatním městům sloužila jako příklad.

Hájkova kronika praví, že na místě dnešní Větruše vystavěl v roce 826 jistý Labohoř hrad, který pojmenoval Wittrusch / Vitruš na počest své manželky. Později ovšem tento hrad zcela vyhořel. 

O několik století později, přesně v roce 1839, zde místní usedlík Johann Thomas hledal pramen pro studnu a náhodou tu objevil silné základové zdi hradu. Ještě v témž roce zhotovil stavební plán, který počítal se zkrášlením Ferdinandovy výšiny (dřívější název vyvýšeniny) a zbudováním výletní restaurace, ke které by vedly upravené cesty. V roce 1847 byla stavba restaurace dokončena.

Vznik honosné restaurace na Větruši, často též nazývané Zámeček, se však datuje až v době o půl století pozdější. To když do tohoto místa směroval svoje aktivity ústecký Spolek pro České Středohoří. Vrchol Větruše si totiž v roce 1895 vybralo vedení spolku jako místo pro postavení honosného restauračního a výletního objektu, který měl sloužit jak spolkovým a turistickým účelům tak nejširší veřejnosti. Aby mohlo svůj plán zrealizovat, muselo nejprve za 25 tisíc zlatých odkoupit pozemek od bývalého majitele a strhnout starou již nevyhovující restauraci. Hned poté vyhlásilo soutěž o nejlepší architektonický návrh. Jako vítěz z ní vyšel stavitel Alwin Köhler. K rozhodnutí výběrové komise jistě přispělo i to, že pan Köhler se již jednou (při stavbě první rozhledny na Brandu) na akcích spolku podílel. Mluvila však za něj i kvalita a rychlost, s jakou práce odváděl. Jestliže 13. července 1896 padlo rozhodnutí o výstavbě, o měsíc později již byly hotovy podrobné stavební plány, 15. října byl položen základní kámen a rok nato, 17. října 1897 byla celé dílo v hodnotě 30 tisíc zlatých slavnostně dokončeno.

             Restaurace na Ferdinandově výšině se brzy poté stala centrem spolkového i společenského života obyvatel Ústí. V přízemí se nacházel velký sál vhodný pro konání schůzí i na pořádání plesů. Další sál se nalézal o patro výše. Pro náročné hosty byly k dispozici hostinské pokoje a na studenty se pamatovalo s levnou ubytovnou. Nádherný pohled na soutok řek Labe a Bíliny i na vzdálenější vrcholky Středohoří a Krušnohoří nabízela terasa třicetimetrové vyhlídkové věže. Okolí restaurace dotvářel park s lavičkami, kuželníkem, tenisovými kurty a také s malým zvěřincem. Konávaly se zde lidové slavnosti i promenádní koncerty.

             Po roce 1945 se vrchu vrátil starý český název Větruše, který přešel i na restauraci. Objekt byl na základě Benešových dekretů předán nakrátko do národní správy a v roce 1950 převedena pod Československou obec sokolskou v Praze. V roce 1953 pak přešla pod správu Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. Od roku 1954 spravoval Větruši národní podnik Turista Praha, od roku 1958 pak Restaurace a jídelny.

Společenským duchem žila Větruše až do konce šedesátých let. Posléze začala sloužit jako ubytovna pro zahraniční montéry a jelikož jich zde bydlelo několik desítek, získala Větruše i nevzhlednou přístavbu. Restaurace byla z důvodu nevyhovujícího vodovodu uzavřena. Právě v tomto období začal celkový úpadek zámečku (v pol. 80. let objekt zcela uzavřen), který definitivně korunovala malá privatizace v 90. letech.* Objekt měnil majitele a občané Ústí museli přihlížet tomu, jak stavba - ponechaná svému osudu - rychle chátrá. Osudným datem se stal 13. červenec roku 2000, kdy požár pohltil střechu vyhlídkové věže…

 

*    V roce 1991 svitla naděje, že se z Větruše stane atraktivní turistický cíl. Při privatizaci hotelu Vladimir, pod který od poloviny osmdesátých let patřila, ji koupil teplický podnikatel Petr Frydrych. V pozadí koupě tehdy stáli lidé z investičního fondu Trend Martin Kratochvíl a zpěvák Michael Kocáb. Ti v České republice chtěli postavit síť luxusních hotelů a Větruše měla být jedním z nich. Nikdy neuskutečněné plány přebudovat Větruši na hotel existovaly již před rokem 1989, kdy byl zámeček součástí hotelu Vladimir. Nakonec zkrachoval i plán Kratochvíla a Kocába se sítí hotelů, a Petr Frydrych Větruši prodal.

     Po prodeji již nikdo nikdy nepředložil projekt, jak Větruši zachránit. Během několika let byl zámeček pouze cílem různých spekulativních nákupů a prodejů. Vystřídal několik majitelů. Posledním vlastníkem Větruše byla pražská společnost Gutzy. Její bývalý německý majitel Rüdiger Gutzy se v roce 1997 v Německu dostal do finančních potíží a skončil ve vězení. Podle obchodního rejstříku společnost od roku 1998 vlastnil devatenáctiletý mladík Daniel Vlach z Prahy. Firma dlužila ústeckému magistrátu za pokuty, práce na zabezpečení Větruše a různá penále přes půl milionu korun.Odkaz: http://vetruse.info

 

 

 

Osud Větruše po roce 1998

 

 

8/1998

·          Známému výletnímu místu Ústecka, Větruši, hrozí, že se zřítí, pokud se pro jeho záchranu nebude nadále, jako doposud, nic dělat. V objektu řádí vandalové a ničí, co se dá.

·          Veřejné mínění vyjadřuje názor, že by se Větruše měla zachránit.

·          Zástupci KSČM v městské radě navrhují věnovat peníze, které magistrát získá z penále za zpožděnou stavbu nového mostu, na záchranu celého objektu.

·          Ozývají se též hlasy, že by k záchraně přispěla veřejná sbírka.

·          Architekti nemají k dispozici přesnou studii nynějšího stavu Větruše, tvrdí ale, že je velmi špatný.

·          Větruše je na prodej u První teplické realitní kanceláře, cena je asi 1,5 mil. Kč. Lidé většinou požadují, aby ústecký magistrát Větruši koupil a zrekonstruoval ji. Náklady by však mohly podle odhadů dosáhnout až 100 mil. Kč a to je pro městskou pokladnu příliš, zvláště v období, kdy je dokončována rozsáhlá investice v podobě Mariánského mostu.

9/1998

·          O záchranu Větruše usiluje nově zřízená obecně prospěšná společnost „Větruše - záchrana dominant Ústí nad Labem“, kterou založil tehdejší obvodní starosta a poté neúspěšný kandidát ODS v senátních volbách Zdeněk Kavina.

11/1998

·          Společnost však Větruši příliš nepomáhá. Ve veřejné sbírce sice získá 3177,70 Kč, ty však vzápětí použije na ozvučení náměstí. V dosud krátkém internetovém seznamu dárců a sponzorů Kavinovy společnosti figurují například Interhotel Bohemia, který bezplatně poskytl prostory a občerstvení pro pozvané hosty společnosti, a Drinks Union, který v Interhotelu Bohemia provedl bezplatnou ochutnávku svého likéru.

·          Město Ústí n. L. je první v seznamu případných zájemců o Větruši. Koupě se zatím odkládá – realitní kancelář musí vypracovat novou smlouvu, magistrát není jednotný v názoru, zda Větruši koupí sám nebo prostřednictvím Technických služeb města, jež ústecké radnici patří. Definitivní rozhodnutí o koupi padne na únorovém zasedání městské rady.

3/1999

·          Radní nepřijali návrh vyčlenit v rozpočtu na rok 1999 peníze na koupi Větruše, chtějí zatím jen vypracovat studii o současném stavu objektu a předpokládaných nákladech na případnou rekonstrukci a jeho zprovoznění. Na provedení studie je vyčleněno 300 tis., hotova by měla být v září 1999. Názor radních může změnit pouze zastupitelstvo města.

·          Všechny tři nejsilnější strany v ústeckém zastupitelstvu, ODS, sociální demokraté i komunisté, měly záchranu Větruše ve svém volebním programu - její záchrana by proto neměla představovat žádný problém, ale již pouhých pár měsíců po volbách na budoucnost Větruše existují rozdílné názory…

4/1999

·          Ústecký primátor tvrdí, že ví o investorovi, který chce zámeček koupit. Ten se ale později již neukáže.

8/1999

·          Pro zpracování studie byla vybrána společnost Archateliér, její závěry (a především finanční požadavky) brzy přispějí k dalším osudům Větruše.

·          Část peněz na Větruši shání i nadace na její záchranu. Ta například vydala speciální pohlednice, které se prodávají v informačním středisku města a výtěžek z nich jde právě na budoucí záchranu dominanty.

12/1999

·          Speciální komise, kterou ustavila rada města Ústí nad Labem, doporučila studii, jež záchranu zchátralého výletního zámečku Větruše vyčíslila na 90 mil. Kč.

·          Komise měla k dispozici čtyři návrhy, jež si město od architektů nechalo zpracovat, vybraná varianta je tou nejdražší, počítá ale s tím, že by se vynaložené peníze vrátily za deset a půl roku, což je zdaleka nejrychleji ze všech variant. Bylo by nanejvýš vhodné získat pro celou akci spoluinvestora.

·          Varianta počítá s tím, že by se k Větruši připojila i další přístavba. V zámečku by pak byla nejen restaurace, ale i pokoje s asi osmdesáti lůžky.

·          O předložené variantě rozhodne Rada města.

·          Větruše je i nadále v soukromých rukou a město by jej muselo koupit, tento krok musí odsouhlasit městské zastupitelstvo.

·          Na pořízení objektů je nutno vyčlenit částku 2,5 mil. Kč, na pozemky 850 tis. Kč.

 

 

 

 

Varianta 1

Tento návrh předpokládá, že by objekt Větruše sloužil pouze jako restaurace. Při opravě by tak zmizelo takřka celé jižní křídlo zámečku, které pochází ze šedesátých let. Větruše by vypadala podobně jako na konci devatenáctého století. Oprava by stála 49,7 mil. Kč. Nevýhodou varianty je její neefektivnost. Studie předpokládá, že by každý host utratil v restauraci průměrně sto třicet korun. K tomu, aby objekt nebyl prodělečný, by ale každý návštěvník musel utratit minimálně jednou tolik. Navíc restauraci by konkurovala podobná a dostupnější zařízení ve městě. Restaurace by tak byla závislá na turistické sezóně v letních měsících.

Varianta 2

Takřka 64 mil. Kč by stála oprava současné budovy Větruše jen s minimální demolicí skladové části. V jižním křídle by byl malý hotel se šestadvaceti lůžky. Větruše by při této variantě nebyla prodělečná, ale jejímu vlastníkovi by z ní neplynul žádný zisk. V období neplánovaného odlivu hostí by dokonce mohla být prodělečná. Určité riziko by přinášelo i provozování hotelu, který by musel být orientován na bohatší klientelu, což by znamenalo větší provozní výdaje. Větruše by také nebyla lákavá pro cestovní kanceláře, které pořádají autobusové zájezdy. V hotelu by totiž nebyl dostatečný počet lůžek ani pro jeden autobus plný hostů.

Varianta 3

Až za devatenáct let by se městu vrátila částka necelých 78 mil. Kč, kterou by muselo vložit do varianty, při níž by k zámečku přibylo i severní křídlo. V něm by mohly vzniknout další pokoje. V nich by nocleh našlo až dvaašedesát hostů. Studie upozorňuje, že vedení hotelu by muselo volit vhodnou marketingovou a cenovou politiku. Návratnost na devatenáct let studie vyčíslila za cenu sedm set padesát korun za lůžko, při devíti stech korunách by se prostředky mohly vrátit za čtrnáct let. Vyšší cena by však mohla znamenat méně hostů.

Varianta 4

Oprava Větruše by podle varianty, kterou vybrala komise, stála 84,9 mil. Kč. Nejvyšší cena za opravy je zcela zastíněna dobou návratnosti vložených peněz, která je deset až jedenáct let. K zámečku by přibylo nejen severní křídlo, ale i část, která by jej propojila s křídlem jižním. Uvnitř Větruše by tak vzniklo uzavřené atrium. Počet lůžek na Větruši by stoupl na osmdesát osm. Autoři studie tvrdí, že ač by se náklady na opravu oproti třetí variantě zvedly jen velmi málo, tržby by se tak daly zvýšit až o třetinu. Velikost hotelu by také zabezpečila, že by se zde našla místa pro jeden autobus. Vedení hotelu by tak mohlo navázat spolupráci s cestovními kancelářemi. O tom, zda město bude chtít opravdu Větruši koupit, mají radní jednat v březnu. V té době by měli znát cenu, za kterou je ochotna firma Gutzy, jež Větruši vlastní, zámeček prodat.

 

 

 

 2/2000

·          Jednání s majitelem Větruše, firmou Gutzy, je úspěšné. Maximální prodejní cena je stanovena na 2,5 mil. Kč. Koupi musí ještě projednat rada města a definitivně ji má stvrdit zastupitelstvo.

6/2000

·          Zastupitelstvo města znovu oddálilo rekonstrukci zámečku zamítnutím jeho koupě od společnosti Gutzy. Ta s požadovanou cenou půl roku hýbat nebude, bude stále 2,5 mil. Kč.

7/2000

·          Větruše přišla o svou střechu. Předběžná škoda je odhadnutá na padesát tisíc korun. Příčinu požáru šetří policie, ale pravděpodobné je úmyslné zapálení. Společnost Gutzy neměla objekt pojištěný. Za požár peníze tedy nedostane. 

9/2000

·          Objevují se další překážky při koupi Větruše. Firma Gutzy je dlužníkem nejen finančního úřadu, tomu dluží tři sta padesát tisíc korun, ale dalších osm set tisíc by měla zaplatit i městu. Stavební úřad města Ústí n. L. totiž vyměřil  společnosti již v roce 1997 první pokutu za nezabezpečení objektu, v následujícím roce vyměřil pokutu další. Společnost nezabezpečila objekt ani po požáru v červenci tohoto roku. Kvůli závazku je na Větruši zástavní právo, které brání změnám majitele. Zmocněnec firmy Gutzy závazky popírá.

·          Přesto, že Větruše není a zatím ani nebude majetkem města, radnice se výdajů na ni nezbaví. Podle zákona má totiž povinnost zajistit na vlastní náklady nařízení stavebního úřadu a objekt zabezpečit. To už se jednou stalo a obecní pokladnu to stálo dvě stě třicet tisíc korun.

·          Kauzu zastupitelé odložili na své listopadové zasedání. Do té doby by měli dva pověření radní vyřešit s firmou Gutzy spory týkající se dluhu.

10/2000

§          Pro rekonstrukci zchátralého výletního zámku Větruše z konce minulého století, který se tyčí nad Ústím, je zatím většina hlasujících. V internetové anketě chtělo zámek zachovat devadesát procent z tří set osmdesáti pěti lidí. Stránku s adresou www.vetruse.cz otevřel 17. srpna ústecký radní Jiří Madar, který věří, že zámek zachránit lze.

11/2000

·          Ústečtí zastupitelé odmítají koupi Větruše.

12/2000

·          Požár, při kterém v červenci shořela střecha na věži stoletého výletního zámečku Větruše v Ústí nad Labem, způsobili tři chlapci ve věku 13 až 14 let. Vzhledem k věku pachatelů bude případ odložen.

·          Ústečtí zastupitelé odsouhlasili usnesení, ve kterém s koupí souhlasí pod podmínkou, že město najde spoluinvestora, který uhradí minimálně sedmdesát procent nákladů na rekonstrukci. Ta by pak město nestála více než 20 mil. Kč. Zastupitelé také schválili založení veřejné sbírky na opravu Větruše. Prvních minimálně deset tisíc korun slíbili věnovat zastupitelé za ODS.

2/2001

·          Do veřejné dražby bývalého ústeckého výletního zámečku Větruše se žádný zájemce nepřihlásil. Důvodem dražby Větruše jsou dluhy současného majitele objektu vůči státu. Vyvolávací cena nemovitosti, která je podle dražební vyhlášky ve velmi špatném technickém stavu, byla na základě odhadu stanovena na více než 4 mil. Kč. Město se dražby nezúčastní, vyvolávací cena je příliš vysoká s ohledem na předcházející částku ve výši 2,5 mil. Kč.

·          Za vyvolávací cenu Větruši nikdo nechce, dražba se nekoná. Větruši se pokouší prodat ústecký finanční úřad, protože majitel zámečku má dluhy vůči státu. Úřad se pokusí Větruši prodat ještě jednou.

·          Při opakované dražbě může být cena Větruše jiná, protože místo současného úředního odhadu lze využít odhad ceny tržní. Ta je velmi nízká, protože zámeček je značně zdevastovaný a v létě loňského roku navíc jedna jeho část vyhořela.

·          Město spoluinvestora pro revitalizaci Větruše stále nenachází.

3/2001

·          Ústecká Liga nespokojených občanů města žádá po magistrátu, aby dále neotálel a koupil chátrající zámeček Větruši. Petici s tímto požadavkem během prvního týdne podepsalo přes tři sta lidí a archy obíhají mezi obyvateli města.

·          Termín pro další kolo dražby byl stanoven na 30. dubna, vyvolávací cena je poloviční.

4/2001

·          Zastupitelé rozhodují, že se město může účastnit dražby a za Větruši v ní dát maximálně 2,5 mil. Kč. To je částka o něco málo vyšší, než je vyvolávací cena.

·          Pod petici s požadavkem koupě a opravy Větruše se podepsalo na tři tisíce lidí, pro opravu se vyslovila řada lidí i v nedávném průzkumu Sociologického ústavu.

·          30. dubna probíhá dražba.  Jediným zájemcem o koupi Větruše je ústecká radnice, která zaplatila vyvolávací cenu, jenž o několik tisíc přesáhla 2 mil. Kč. Město chce zámeček opravit. Pro tyto účely vyčlenilo na rok 2001 deset milionů korun.

·          Město se snaží nalézt spoluinvestora, který by se podílel na rekonstrukci. Pokud jej nesežene, plánuje že objekt zabezpečí, udělá zde vyhlídku a občerstvení. Tato varianta by mohla být uskutečněna do konce roku 2002

6/2001

·          Ústečtí radní chtějí prozatím věnovat na nejnutnější práce na ústeckém zámečku Větruše 8 mil. Kč.

·          V letošním roce by magistrát chtěl na Větruši proinvestovat přes 3,5 mil. Kč. Za ně by mělo město pořídit dokumentaci ke stavebnímu povolení, zámeček oplotit, vyklidit a staticky zabezpečit. Pak by vypsalo výběrové řízení a vybralo firmu, která by zahájila takzvanou první etapu rekonstrukce. Ta by si vyžádala asi 18 mil. Kč. V plánu je rekonstrukce věže včetně krovů a střechy a zajištění jejího trvalého provozu. Novou střechu by měl nakonec získat celý objekt. Město by ho také zajistilo staticky a hlavně by nechalo opravit fasádu. Uvažuje se také o zřízení místnosti pro ostrahu Větruše a prostorů k občerstvení návštěvníků. Ty by zde měly být zhruba na jaře příštího roku.

·          Ústečtí zastupitelé se nedokážou dohodnout, kolik na opravu dají. Původní návrh primátora zněl na 8 mil. Kč, zastupitelé předpokládali 3 – 5 mil. Kč. Výsledkem je, že na opravu zatím nepůjde ani koruna.

·          Rada města přesto uvolňuje na nejnutnější opravy 2,7 mil. Kč, k tomuto kroku není souhlas zastupitelstva zapotřebí. Zhruba dvě třetiny částky si vyžádá oplocení zámečku, jeho vyklizení a nejnutnější statické zabezpečení objektu. Zbytek půjde na zahájení stavebních prací, které je plánováno zhruba na prosinec letošního roku. První etapa záchranných prací na zřícenině zámečku se má věnovat hlavně rekonstrukci věže, která bude sloužit jako rozhledna.

9/2001

·          Strategického partnera pro revitalizaci Větruše město hledá prostřednictvím výběrového řízení. Rozhodli o tom městští radní a jmenovali v této souvislosti pro obnovu zdevastované ústecké dominanty osmičlennou pracovní skupinu.

·          Radní rovněž žádají členy stálých výborů pro rozvoj infrastruktury a ochrany životního prostředí a pro ekonomický rozvoj, aby revitalizaci objektu a prostoru Větruše a Ořechovky zařadili mezi prioritní projekty pro získání zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie.

11/2001

·          Bývalá dominanta města, vyhlídková restaurace Větruše, se dočká do konce roku svého zakonzervování. Zakázku provede ústecká společnost Komastav. Náklady na realizaci zakázky (vyklizení sutin, zazdění otvorů, oplocení objektu, odstranění náletových křovin) by neměly přesáhnout dva milióny korun.

·          Město na základě zadání radních připravuje podklady k výběrovému řízení za účelem nalezení strategického partnera pro revitalizaci zchátralé dominanty.

12/2002

·          Stavební firma vyklidila suť z objektu, přikryla odhalené stropní konstrukce provizorní krytinou a veškeré vstupy do zchátralé budovy uzavřela. Město za to zaplatilo 2,5 miliónu korun.

·          Podle magistrátu by již v září mohla věž Větruše sloužit jako rozhledna. Město hodlá tento rok uvolnit na rekonstrukci věže a další sanační práce na celém objektu sedm miliónů korun.

2/2002

·          Plakát, který tajemnice okresního výkonného výboru ČSSD Zuzana Kailová přinesla do Dopravního podniku města Ústí nad Labem se žádostí o umístění do vozů MHD, způsobil rozruch v řadách členů ODS. Obsahem plakátu je fotografie zchátralé ústecké dominanty Větruše, kterou doprovázejí texty "Toto je i Vaše práce, pane primátore" a "Máte v pořádku své smyslové analyzátory?". ODS považuje tento předvolební plakát ČSSD za lživou kampaň podceňující inteligenci a informovanost Ústečanů“, uvedl primátor Miroslav Pátek (ODS).

·          ČSSD navrhuje, aby byla Větruše zbourána, neboť podle ní neexistuje smysluplná koncepce, jak objekt do budoucna využít. Na jejím místě prosazuje postavení rozhledny.

·          Radní města chtějí koupit pozemky pod Větruší, které dříve sloužily jako parková úprava bývalého restauračního a hotelového zařízení. Společnost AVM CORP, která je vlastní, za ně chce dva milióny plus daň z převodu nemovitostí. O tom, zda město kupní smlouvu uzavře, rozhodne koncem února městské zastupitelstvo. Důvodem pro odkoupení těchto pozemků je stavební záměr města precizovaný ve Studii proveditelnosti revitalizace objektu Větruše.

·          Přes dva milióny korun platí město Ústí nad Labem společnosti AVM Corp za pozemky okolo zdevastované ústecké dominanty Větruše. Koncem února o tom rozhodli ústečtí zastupitelé.

4/2002

·          Stavební práce na někdejší městské dominantě, začnou zhruba v polovině června. Plánuje se sanace obvodových zdí, zbourání nepůvodních přístaveb, oprava střechy i vyhlídkové věže včetně instalace ocelového schodiště a úprava přilehlé terasy. S dokončením prací za 4,7 miliónu korun město počítá v září, kdy chce pozvat první turisty, aby se z opravené věže Větruše podívali na Ústí.

·          Zatím jsou dokončeny základní záchranné práce, je hotov i projekt na první etapu rekonstrukce a probíhá stavební řízení. Stavební povolení by mělo být vydáno do konce května. Dodavatel prací vzejde z výběrového řízení.

·          V červnu se počítá se založením akciové společnosti pro záchranu Větruše, jejím  vznikem chce Ústí učinit tuto lokalitu pro investory zajímavější. Radní již vyslovili souhlas se splacením základního kapitálu této společnosti formou vložení pozemků kolem Větruše, které město nedávno získalo do svého vlastnictví. V budoucnosti by město chtělo mít v zamýšlené akciové společnosti podíl maximálně 20 procent. Záměr ovšem nejdříve musí koncem dubna schválit zastupitelé.

·          Město stále hledá partnera pro rekonstrukci Větruše. Jedním z nich je skupina ústeckých investorů. Radnice ale současně hledá spoluinvestora také prostřednictvím českého tisku a podobné inzertní pobídky se chystá otisknout i v Sasku a v Bavorsku.

·          Akciová společnost pro záchranu Větruše založena nebude. V městském zastupitelstvu pro naplnění tohoto záměru chyběly 2 hlasy.

6/2002

·          Návrhy na revitalizaci ústeckého monumentu Větruše tvoří skupina devíti německých studentů Fakulty urbanistiky a výstavby měst Univerzity ve Stuttgartu. Cílem studentských prací by měl být nový a neotřelý pohled na jednu z diskutovaných částí města.

·          Stavební úřad rozhodl, že k zahájení prací na Větruši nestačí stavební povolení, ale je třeba nejdříve územní rozhodnutí. V rámci tohoto řízení se však objevily komplikace, v podobě nevypořádaného dědictví k pozemkům, pod nimiž vedou do centra města příslušné inženýrské sítě.

7/2002

·          Je vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení zatím chybí.

9/2002

·          Město stále ještě neodstartovalo záchranné práce na Větruši. Přitom již v tomto měsíci tady chtělo uspořádat "den otevřených dveří". Důvodem je až nynější vydání stavebního povolení. Teprve po nabytí jeho účinnosti (do 25. září - v případě, že se nikdo neodvolá) může město začít vybírat dodavatelskou firmu.

·          Zhruba dvouměsíční skluz způsobilo nevypořádané dědictví k pozemkům, pod nimiž vedou do centra města příslušné inženýrské sítě

·          Další prodlužující skutečností byla oproti předpokladům náročnější územní příprava stavby. Z hlediska územního bude připravena čistírna odpadních vod, příjezdové komunikace i celé okolní prostranství.

·          První návštěvníci by sem měli zavítat podle předpokladů v říjnu.

·          Již v předstihu se realizují přípravné nestavební práce jako zhotovování oken, schodiště a dalších speciálních prvků

·          Postupně se zatím ozývají tři potenciální spoluinvestoři – z Rakouska, z USA a také skupina nejmenovaných ústeckých podnikatelů.

10/2002

·          Věž je osazována střechou, to vše podle původní podoby.

·          Je rozhodnuto, že alespoň na 2 dny bude návštěvníkům umožněno vystoupat na věž a pokochat se výhledem na Ústí. Akce nakonec probíhá 29. a 30. října. Radnice umožňuje vstup pouze osobám starším 18-ti let, na vlastní nebezpečí a v ochranných přílbách.

·          Jenom v rámci prvního dne znovuotevření se na Větruši přišlo podívat více než 100 lidí.

·          Opoziční strany poukazují na skutečnost, že zmiňovaná akce byla naplánována vzhledem k blížícímu se termínu komunálních voleb.

·          První fáze rekonstrukce by měla být dokončena v prosinci. Na další realizaci investic hledá město vhodného sponzora. Větruši dokonce nabízí v Mnichově v rámci akce Exporeal 2002. 

4/2003

·          Rekonstrukce Větruše by se podle vyjádření radnice měla dokončit v roce 2006 s celkovými náklady až 50 mil. Kč. Doposud město proinvestovalo 11 mil. Kč. Na rok 2003 zastupitelé schválili na opravy 8 mil. Kč.

·          Ještě v roce 2003 by měla vybraná firma dokončit demolice dodatečně přistavených částí zámečku a objekt zastřešit. Kromě toho ještě město opraví za 5 mil. Kč přístupovou silnici. Do roku 2006 by pak památka dostala novou fasádu, v její blízkosti by byla obnovena terasa pro letní posezení, přibylo by dětské hřiště a víceúčelové sportoviště pro dospělé.

6/2003

·          Ústečtí zastupitelé zrušili strop 20 mil. Kč, jako hranici pro podíl města na opravách. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že město nemůže nalézt vhodného spoluinvestora.

·          V rámci akce „Slavíme Den města aneb Pro každého něco nejen z hudby“ probíhá pod Větruší představení Překvapení s kostýmy anebo Něco z ústecké historie

10/2003

·          Další práce na záchraně městské dominanty provede ústecká společnost North stav. Radní ji schválili jako vítěze veřejné zakázky, neboť nabídla nejnižší cenu ze všech pěti uchazečů - 18,73 mil. korun. Stavaři na objekt položí novou střechu, zprovozní vyhlídkovou věž a vybudují čističku odpadních vod.

·          Město může využít k financování oprav 1 milión korun, které získalo od krajské úřadu.

 2/2004

·          Město počítá s tím, že v roce 2004 investuje do záchrany Větruše 12,5 mil. Kč. Investiční akce, které se plánují, by měly vést ke zpřístupnění věže a zprovoznění malého občerstvení, k přivedení inženýrských sítí, opravě schodiště, obnovení vstupní terasy a k úpravě přístupové komunikace.

·          Působivá počítačová prezentace žádného z případných investorů zatím nenalákala. Právě od příchodu silného soukromého investora si magistrát slibuje urychlení rekonstrukce Větruše.

·          Podle sdělení magistrátu bude vyhlídková věž zprovozněna ve druhé polovině roku 2004. Zatím je opravován krov, dělají se nové stropy a nefunkční přístavby jsou bourány.

 7/2004

·          Podle aktuálního stavu bylo v souvislosti se záchranou Větruše již investováno 28 mil. korun, kalkulace počítají se 70 mil. Kč.

·          Počítá se s obnovou turistických stezek v okolí Větruše – tzv. Nebeské schůdky a trasa ke skalnímu útvaru Vrkoč. Náklady na úpravu stezek se odhadují na 4,6 mil. Kč, přičemž Státní fond životního prostředí by měl poskytnout 80% této částky.

9/2004

·          Dobrá zpráva – v srpnu zkolaudovaná vyhlídková věž se otevírá návštěvníkům. Poprvé je otevřena 23. září, a až do konce října 2004 bude přístupná denně zcela zdarma. K Větruši se mohou dostat turisté po nové osvětlené cestě.

·          Nepočítáme-li krátké zpřístupnění věže před dvěma lety, otevřela se rozhledna pro návštěvníky znovu po 30 letech!

·          Podle informace magistrátu dosáhnou výdaje na revitalizaci areálu do roku 2006 ještě 45 mil. Kč (celkem tedy přes 70 mil. Kč). Další investice by měli uhradit provozovatelé, neboť se počítá na Větruši s rozvojem ubytovacích, restauračních, sportovních a kulturních aktivit prý až za dalších 90 mil. Kč – v plánu je vytvoření dětského koutku s řadou atrakcí, tenisové kurty, přírodní a zrcadlové bludiště, expozice přírodovědného muzea, hřiště na volejbal atd.

12/2004

·          Zájem návštěvníků o rozhled z věže Větruše překonal očekávání magistrátu, který z toho důvodu přistoupil k rozšíření přístupnosti i v listopadu. Jen v posledním dne roku 2004 zavítalo na rozhlednu přes 500 zájemců.

·          Pro rok 2005 se počítá se 40 mil. Kč. investic do rekonstrukce Větruše (z toho si téměř 25 mil. Kč vyžádají práce na dostavbě historické části objektu) a zbudování zábavního areálu v blízkosti objektu. V říjnu 2005 se předpokládá zprovoznění výletní restaurace s kapacitou cca 60 míst.

3/2005

·          Při rekonstrukci zámečku nachází dělníci olověnou schránku s městskými dokumenty z let 1890 až 1900. Jednalo se o listiny, fotografie a drobné mince. O několik dní později byla při výkopových pracích objevena kostra neznámé ženy.

·          Turistická sezóna na rozhledně začíná na velikonoční svátky. Během prodlouženého víkendu navštěvuje věž na 2500 lidí.

10/2005

·          Od května, kdy byla vyhlídková věž po zimní přestávce znovu otevřena, navštívilo vyhlídkovou věž cca 10 tisíc lidí.

·          Kolaudace areálu na Větruši je naplánována na prosinec. V objektu bude restaurace, kterou budou provozovat ústecké pivovary. Sály město využije buď pro pořádání konferencí a přednášek, nebo zde budou reprezentační prostory pro konání například svatebních obřadů. V areálu zámečku vzniknou tenisové kurty, dětské hřiště, hřiště pro házenou a basketbal. Na Větruši budou i parkoviště pro autobusy a automobily. Město opravuje příjezdovou komunikaci, časem by zde mohla vzniknout také cyklostezka.

·          Správcem Větruše a přilehlého areálu bude příspěvková organizace Městské služby. Ta bude mimo jiné vybírat vstupné do vyhlídkové věže a do přírodního a zrcadlového bludiště.

·          Informační centrum vydalo u příležitosti plánovaného otevření Větruše barevnou brožuru o historii i současnosti obnovované ústecké dominanty.

12/2005

·          Dne 15. 12. byla po kolaudaci na Větruši otevřena restaurace. Bude ji provozovat společnost Drink Unions, která vyhrála výběrové řízení (přihlásily se celkem 4 společnosti). Návštěvníci mohou navštívit přírodní a zrcadlové bludiště. Nedaleko vyrostl sportovní areál.

2/2006

·          Ústecká radnice začala opravovat zničenou cestu k zámečku Větruše. Náklady na rozsáhlé stavební úpravy a rozšíření komunikace jsou téměř 28 milionů korun. Město chce část peněz získat z Programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje.

·          Od pátku 24. února je otevřeno na Větruši zrcadlové bludiště. Má třináct pokřivených zrcadel, která jsou unikátní především svými rozměry. Vstupné je 10 Kč, děti do 10 let, ZTP a důchodci mají vstup zdarma. Bludiště je otevřeno od 9:00 do 16:00 hodin. Za první víkend, kdy bylo bludiště otevřeno, ho navštívilo přes 1500 lidí.

3/2006

·          větruši se v tomto období mluví především v souvislosti s nízkým nájmem pro společnost Drink Unions (2500 Kč/měs.). Tehdejší ústecký primátor skutečnost vysvětluje: „Městu se smlouva vyplatí. Nájem je sice nízký, ale město nemusí platit provozní náklady. Ty uhradí firma Drinks Union. Její investice přesahující tři miliony korun ušetřila městu peníze za vnitřní vybavení... Naším cílem bylo, aby Větruše fungovala pro lidi. Debaty o výši nájmu překrývají výsledný efekt, kdy město může být na sebe hrdé, že ruinu zámečku opravilo a zprovoznilo.“

5/2006

·          Práce na Větruši pokračují. Dělníci začínají se zpevněním opěrných zdí pod zámečkem. Odhadovaný rozpočet akce činí 2,77 mil. Kč.

·          Návštěvníci výletního zámečku Větruše si mohou prohlédnout nově nainstalovanou pamětní desku věnovanou spoluzakladateli ústeckého horského spolku Karlu Eichlerovi (1854-1909), který se o vznik zámečku zasadil.

8/2006

·          Radnice projevila zájem provozovat na Větruši luxusní hotel. Ve výběrovém řízení byla vybrána táborská společnost Karel Dvořák-obchodní a stavební firma. Provozovatelem hotelu, který má být dokončen v polovině roku 2008, bude společnost Orea Hotels Praha. Hotel s 75 pokoji bude čtyřhvězdičkový, jeho součástí bude kongresový sál. Stavebně bude řešen jako historizující přístavba k zámečku (projekt architekta Zdeňka Havlíka).

·          Nedaleko Větruše má přibýt nová turistická atrakce: středověké popraviště, které nechává ústecký magistrát opravit do konce roku nákladem 1,4 milionu korun. Ústecké popraviště z 15. až 16. století nebylo příliš využíváno. Naposledy měl kat práci na ústeckém popravišti v 17. století. Nyní jsou na místě již jen zbytky středověké zdi.

·          Město také investuje tři miliony do počítačové sítě, kamer a audiozařízení pro ozvučení akcí v zámečku.

5/2007

·          Ke ústeckému výletnímu zámečku Větruše jezdí autobus MHD. Od zastávky Divadlo vyrazí první spoj v 8:50. Další vozy jezdí ve dvacetiminutových intervalech, poslední vyjede v 16.50. Přeprava v tomto spoji bude zdarma.

·          Ústecká radnice hodlá s využitím peněž z Evropské Unie vybudovat lanovku na Větruši. Projekt by měla realizovat společnost Multi Development.

·          Větruše se stává vyhledávaným místem pro nejrůznější kulturní a společenské akce, semináře, konference apod.

8/2007

·          Opěrná zeď, na níž stojí Větruše, se opakovaně zřítila. Na oblíbené vyhlídkové terase se objevila hluboká jáma. Provoz areálu nebyl narušen. Plošina a vyhlídková věž však byly uzavřeny. Vlaky a automobily musí pod Větruší omezit rychlost. Na svahu probíhá geologický průzkum firmou AZ Sanace. Do vrtů jsou vloženy sondy, které ihned zaznamenají pohyb svahu. Zajištění svahu může stát až 200 mil. Kč!

10/2007

·          Autobusová linka MHD k Větruši byla zrušena pro malou vytíženost.

·          O příčinu srpnového sesuvu se zajímala policie. Z vyšetřování vyplynulo, že za zřícení mohou přírodní vlivy. Případ byl odložen.

·          Podle aktuální dokumentace bude zajištění svahu pod Větruší stát cca 90 mil. Kč. Zajištění svahu chce magistrát financovat ze svého rozpočtu.

1/2008

·          Větruše je opuštěným místem. Turisté sem nechodí, neboť zavřená je jak vyhlídková terasa, jejíž část se spolu se svahem pod ní zřítila, tak i restaurace, protože ji nemá kdo provozovat. A vzhledem k tomu, že se do vyhlídkové věže chodí skrz budovu restaurace, nemohou se návštěvníci pokochat ani výhledem z věže. Bývalý provozovatel, společnost Drinks Union, opustila budovu na konci prosince, po vypršení dvouleté smlouvy. Od té doby je zámeček uzavřen. Město proto vyhlásilo výběrové řízení na dalšího provozovatele. V něm zvítězil Jiří Diferenz. Od svého záměru však ustoupil.

·          Krajské město dostane kvůli sesuvu půdy peníze od pojišťovny. Zbytek nákladů na rekonstrukci svahu pak uhradí státní organizace Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). Na tomto řešení se dohodli náměstek pro dopravní cestu generálního ředitelství SŽDC Miroslav Konečný a náměstek primátora Jan Řeřicha. Opravy mají začít v květnu 2008.

3/2008

·          O provozování restaurace na ústeckém výletním zámečku Větruše mají nově zájem tři podnikatelé a společnosti. Jedná se o podnikatele Tomáše Horáčka, který se již účastnil minulé soutěže, společnost Bílinská Kyselka a provozovatele restaurace Tivoli.

4/2008

·          Dne 1. dubna byla opět otevřena rozhledna. Návštěvníci se na ni mohou podívat každý den od 9 do 19 hodin, od června do srpna je otevírací doba ještě o hodinu prodloužena. Vstupné je 10 korun. Od poloviny dubna budou otevřena i sportoviště. Stále je zavřená místní restaurace, ústeckému magistrátu se zatím nepodařilo najít vhodného provozovatele.

5/2008

·          Ve druhém kole výběrového řízení na provoz Větruše byl vybrán podnikatel Tomáš Horáček, který nabídl zhruba 25 tisíc korun měsíčně.

7/2008

·          S několikaměsíčním zpožděním začaly opravy zříceného svahu pod ústeckým výletním zámečkem Větruše. Oproti předpokladům se také prodlouží termín dokončení stavebních prácí. Původně se hovořilo o září 2008, nyní už se počítá s koncem roku.

·          Poslední vítěz výběrového řízení na provozování zámečku, ústecký podnikatel Tomáš Horáček, od svého záměru odstoupil. Další investoři zatím o provozování restaurace nejeví valný zájem. Vedle nájemce restaurace město nemá jasno ani v tom, kdo bude investorem pro výstavbu hotelu na Větruši. Podle plánu měl být hotel dokončen už v polovině letošního roku. Původní jednání vedlo město s táborskou společností Karel Dvořák. Loni v září však magistrát jednání s touto firmou kvůli neshodám ukončil.