Rozhledna na Závisti u Dolních Břežan

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automatickyTyp/materiál: dřevěná rozhledna s kovovými prvky (spojovací prvky, táhla)

Lokalita: návrší Hradiště, areál archeologického naleziště Závist, cca 4km západně od Dolních Břežan, cca 15km jižně od centra Prahy

GPS: 49.9623658N, 14.4082000E

Nadmořská výška: 389m

Okres: Praha-západ

Období výstavby: září až prosinec 2021

Oficiální zpřístupnění: 22. prosince 2021 (slavnostní otevření proběhlo 19. března 2022)

Celková výška: 28m (32,6m včetně korouhve)

Výška vyhlídkové plošiny: 24m

Počet schodů: 1+128

Otevírací doba: volně přístupná

Přístup: Pěšky buď z vesničky Lhota (součást obce Dolní Břežany) po modré a později žluté TZT (cca 2km s převýšením zhruba 60m) nebo od mostu Závodní míru ve Zbraslavi po žluté TZT (1,8km s převýšením 190m, výstup je poměrné náročný - zejména k altánu nad Zbraslaví jde většinou o strmě stoupající úzkou a kamenitou lesní pěšinu, proto lze doporučit spíše mírnější, byť o trochu delší trasy zelené TZT (2,3km) nebo modré TZT (2,5km)) anebo z osady Jarov po žluté TZT (2,5km s převýšením 190m). Parkovat lze např. na odstavné ploše za Lhotou na konci ulice Keltská (49.9599464N, 14.4194983E), odkud je to k rozhledně po modré a pak žluté TZT asi 1km s převýšením 60m nebo na začátku Břežanského údolí (49.9655694N, 14.4132956E) ve Zbraslavi (1,6km po žluté TZT při převýšení 190m).

Výhled: Praha, vysílač Cukrák, Černošice, kamenolom Zbraslav, Brdy, Benešovská pahorkatina, Vrátenská hora, Bezděz, Lužické hory, Jizerské hory, České Středohoří, Krkonoše

Historie: Zalesněné návrší Hradiště (389m, nazývané též Závist podle nedaleké osady na břehu Vltavy) se nachází zhruba 15km jižně od Prahy na území obce Dolní Břežany. Strategicky významné místo vypínající se nad řekou Vltavou bylo osídleno již ve střední době bronzové, obýváno bylo posléze i v pozdní době halštatské až časně laténské (550 až 400 př. n. l.), kdy se zde usídlili první Keltové. Postupně zde vybudovali tzv. oppidum (sídlo městského typu), které se stalo největším v Čechách a zároveň i mocenským centrem. Pravděpodobně v 1. stol. n. l. však bylo oppidum dobyto a obsazeno germánskými kmeny. Postupně začalo ztrácet svůj význam a zanikalo. Poslední osídlení Závisti spadá do raného středověku, kdy se zde usídlilo slovanské obyvatelstvo.

První plán a archeologický popis Závisti spadá do 2. pol. 19. stol. Od roku 1943 probíhaly na Závisti sběry a její přesné zaměření jako základ pro archeologický výzkum, který byl zahájen v roce 1963 a trval až do roku 1990. Na jeho konci (rok 1989) byl areál prohlášen za národní kulturní památku. Na místě zůstaly odkryté zbytky staveb, které však trpěly vlivem eroze i vandalismu. Z toho důvodu byl v letech 2003 a 2004 celý areál na náklady Středočeského krajského úřadu zakonzervován navezením silné vrstvy štěrku a zeminy. Plocha však postupně zarůstala náletovými dřevinami a plevelem a bylo proto zapotřebí najít nové řešení jejího zajištění a současně zatraktivnění. Proto obec Dolní Břežany začala v místě realizovat dlouhodobý revitalizační projekt vybudování keltského archeoparku, a to ve spolupráci a pod dohledem odborných garantů z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech (příspěvková organizace Středočeského krajského úřadu) a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Jednou z prvních aktivit bylo propojení Dolních Břežan a Závisti naučnou stezkou „Dolní Břežany“ (rok 2005) a oslovení architekta Martina Rajniše, který v roce 2010 připravil studii dřevěné rozhledny (pracovně nazvané Fiona) v nejvyšší části akropole. O pět let později se obci podařilo vybudovat ve svém centru Regionální informační centrum Keltského oppida Závist. Následně byl v roce 2021 zahájen projektu „Akropole Závist – Zpřítomnění“, v jehož první fázi nechala obec na Závisti vystavět za cca 6,6 mil. Kč dřevěnou rozhlednu podle původního projektu Martina Rajniše (Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.). Mohlo se tak stát zejména díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (jeden z operačních programů, přes které se rozdělují prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj) a uzavření smlouvy o právu zřízení stavby rozhledny s vlastníkem příslušného pozemku - Arcibiskupstvím pražským (právo bylo zřízeno za úplatu ve výši cca 482 tis. Kč). Výstavbu rozhledny v období září až prosinec 2021 provedl hlavní dodavatel firma Taros - Nova a.s. z Rožnova pod Radhoštěm. Dílčí práce zajistily Ziko sanace, s.r.o. (zemní vrtné práce), Unibuilding s.r.o. (betonáž základů), Hanyš s.r.o. (jeřábnické práce), Höldor s.r.o. (montáže) a PSZ Zbraslav s.r.o. (úklid, doprava). Pro veřejnost je rozhledna přístupná od 22. prosince 2021, její slavnostní otevření proběhlo v sobotu 19. března 2022.

Navazující část projektu připravená v roce 2020 architektem Josefem Pleskotem (AP Atelier) má v následujících letech zahrnout vztyčení barevných železobetonových bloků na místech bývalých staveb oppida. Tento záměr však vyvolal u laické i odborné veřejnosti nemalou vlnu kritiky, která mimo jiné vedla ke vzniku petice "SOS oppidum Závist - nebetonujte keltskou památku". Ke konci roku 2021 petici podepsalo cca 10 tis. občanů. Záměr je v současné době předmětem veřejné diskuze

 

Fotogalerie:

klikni na daný obrázek pro zvětšení

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: A.Průšová (červenec 2022)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: vlastní archiv (červen 2022)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: pozvánka na slavnostní otevření (březen 2022)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: M.Veselý (únor 2022)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: V.Vozka (únor 2022)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: P.Urbanec (únor 2022)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, budova, den

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, den, vzdálenost

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: J.Fábera (prosinec 2021)

 

Obsah obrázku obloha, exteriér, loďka

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku obloha, exteriér, jeřáb

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: J.Fábera (listopad 2021)

 

Obsah obrázku exteriér, země, obloha, tráva

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku exteriér, obloha, tráva, země

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku text, podepsat

Popis byl vytvořen automaticky

Foto: J.Fábera (září 2021)

 

Mapa polohy:

klikni na danou mapu pro zvětšení

 

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

www.mapy.cz

 

Diskuze k rozhledně: